16.01.2021
Imieniny: Mascelego, Walerii i Włodzimierza
...

Jesteś tutaj

Inwestycje realizowane w 2019 roku

Wersja do wydruku

Inwestycje realizowane w 2019 roku

 

Zadania zakończone w roku 2019:

 

  1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rolniczej, Starowiejskiej, Widokowej, Krajobrazowej, Zacisznej w Pisarzowicach – etap I”

Końcem kwietnia dokonano końcowego odbioru zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rolniczej, Starowiejskiej, Widokowej, Krajobrazowej, Zacisznej w Pisarzowicach – etap I”. Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę 4,01478 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z pompownią sieciową i pompowniami przydomowymi w rejonie ul. Rolniczej, Starowiejskiej, Widokowej, Krajobrazowej, Zacisznej w Pisarzowicach oraz odtworzenie nawierzchni drogowych po przeprowadzonych pracach.

Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; typ operacji: "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego PROW na lata 2014-2020.

Wykonawca:

Konsorcjum firm:

1. Firma Budowlana Wulkan Piotr Pająk, Jaroszowice 1; 34-100 Wadowice

2. „Aqua-System” Sp. z o.o.  ul. Witosa 118, 43-300 Bielsko-Biała

Wartość zadania: 3.945.396,88 zł brutto współfinansowane z PROW oraz pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

  1. Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą: „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach – poprawa warunków spotkań młodzieży i mieszkańców”

Dnia 30 marca 2019 roku zakończono prace związane z realizacją kolejnego etapu rozbudowy i modernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach poprzez wykonanie nowej elewacji budynku wraz z ociepleniem, instalacją odgromową, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz podjazdami zewnętrznymi dla inwalidów. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował m.in.:

- elewacje,

- zadaszenia i balustrady,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- podjazdy dla inwalidów,

- modernizację kominów,

- instalacje elektryczne.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe „DAN-REM” Sp. z o.o. ul. M. Kolbe 100, 43–331 Dankowice

Wartość zadania: 489 199,64 zł brutto

 

  1. Budowa placu zabaw dla dzieci w Starej Wsi – I etap

Przedmiotowa inwestycja polegała na wykonaniu placu zabaw w Starej Wsi – I etap przy ul. Starowiejskich, w gminie Wilamowice.

Inwestycja zlokalizowana jest w centrum wsi Stara Wieś.

Zakres prac związanych z I etapem obejmował wykonanie odwodnienia terenu, sztucznej nawierzchni pod plac zabaw, montaż certyfikowanych urządzeń placu zabaw oraz ogrodzenie całości terenu.

Wykonawca: MagicGarden Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a, 88–170 Pakość

Wartość zadania: 287 780,95 zł brutto