18.11.2018
Imieniny: Klaudyny, Romana i Tomasza
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

JESIENNE REMONTY I INWESTYCJE

Wersja do wydruku

JESIENNE REMONTY I  INWESTYCJE

Dobiega końca rok 2017 i jak co roku jest to wzmożony czas trwających i kończących się inwestycji i remontów. Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwalają na realizację wszystkich zaplanowanych prac, więc są też tego widoczne efekty.

Infrastruktura sportowa

Zakończone zostały prace związane z budową bieżni lekkoatletycznej na terenie LKS „Wilamowiczanka” w Wilamowicach. Wykonana została 4 torowa bieżnia z nawierzchni poliuretanowej o dł. 110 m, rozbieg do skoku w dal, skoku wzwyż i miejsce do pchnięcia kulą. Wykonawcą zadania była firma GREENSPORT Anna Straszewska z Katowic, a wartość inwestycji wyniosła 267.409,36 zł brutto. Nowa bieżnia wraz z istniejącą już siłownią zewnętrzną stanowić będzie doskonałe miejsce do codziennych ćwiczeń i treningów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wilamowicach i dla mieszkańców.

Mieszkania komunalne

Trwają prace związane z przebudową budynku przy ulicy Bielskiej 51 w Pisarzowicach, którego właścicielem jest Gmina Wilamowice. Obecnie na parterze znajduje się jedno mieszkanie komunalne. Piętra I i II są niezamieszkałe i wymagają kapitalnego remontu. W wyniku przeprowadzonej inwestycji powstaną 4 lokale socjalne, które posiadać będą oddzielną kuchnię i łazienkę. Lokale ogrzewane będą kotłami gazowymi zamontowanymi indywidualnie w każdym mieszkaniu. Oprócz gruntownego remontu pomieszczeń na I i II piętrze, wykonana zostanie termomodernizacja budynku (wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych, remont instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania), docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, remont piwnic i klatki schodowej. Przebudowa budynku to kwota 772.383,60 zł brutto, na którą składa się dofinansowanie  ze środków  WFOŚ, Budżetu Państwa i środki własne .

Infrastruktura drogowa

 W IV kwartale br. Gmina Wilamowice  jako jedna z niewielu otrzymała dotację z Budżetu Państwa  na przebudowę czterech ważnych dróg publicznych:
- ul. Ogrodową w Wilamowicach na odcinku od km 0+155,96 do km 0+688 – etap II, wartość przebudowanego odcinka drogi gminnej na długości 532 mb to kwota 798.270,00 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RADEX”  z  Bielska – Białej. Początkiem grudnia dokonano odbioru robót.

Przed remontem

 

Po remoncie

 

 

- ul. Leśną w Dankowicach w km 0+000 do 0+502, wartość przebudowanego odcinka drogi gminnej na długości 502 mb to kwota 623.280,58 zł., a wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „SILVER” z Zatora,

- ul. Taterniczą w Pisarzowicach w km 0+000  do 0+ 483, wartość przebudowy drogi to kwota 767.378,32 zł., a wykonawcą robót jest Firma DROGBUD Spytkowice,

- ul. Słowackiego w Wilamowicach w km 0+000 -0 +744,61, wartość robót to kwota 748.407,34zł., a wykonawcą jest Firma DROGROD z  Ćwiklic.
Przebudowy ww. dróg zrealizowane zostaną do końca 2017 roku.