25.09.2018
Imieniny: Aureli, Kamila i Kleofasa
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Jubileusz 200-lecia nadania praw miejskich Wilamowic. 200 jür fum śtotráht fu Wymysoü.

Wersja do wydruku

13 stycznia br. w Wilamowicach miało miejsce doniosłe i przepiękne wydarzenie - 200-lecie nadania praw miejskich Wilamowicom. Patronat honorowy nad uroczystością pełniła pani premier Beata Szydło, która zaszczyciła uroczystość swoją obecnością.

A teraz parę słów o Jubilacie.
Wilamowice to miasto położone na pograniczu południowej części Kotliny Oświęcimskiej i Pogórza Beskidu Małego. Po najazdach tatarskich w 1241 roku, książę oświęcimski sprowadził na te tereny osadników z zachodu Europy, wg miejscowej tradycji z Flandrii (zwanej przez Wilamowian-Flamandią) i Alzacji. Ówcześni osadnicy przywieźli ze sobą nie tylko własny język, ale zdolności kupieckie. Wilamowianie na przestrzeni wieków posiadając dobrze rozwinięte tkactwo, rozpoczęli handel materiałami, podróżując po całej Europie, zwłaszcza do Wiednia. Przywożono inne materiały, z których to powstawały stroje regionalne mieszkańców Można stwierdzić, że strój wilamowski jest jednym z najbogatszych występujących na terenach Polski. Kobiety posiadały w swoich skrzyniach nawet do 30 kompletów na różne okazje. W 1808 roku dzięki dochodom z handlu Wilamowianie wykupili się z poddaństwa. 10 lat po wykupieniu się z poddaństwa, dzięki działalności ówczesnego plebana, wójta oraz przedstawicieli gromady, Wilamowice otrzymały prawa miejskie, a było to 8stycznia 1818 roku.
Z Wilamowic pochodziło wielu znanych ludzi. Jednym i z pewnością największym jest święty kościoła katolickiego Józef Biba-Bilczewski. Wspomnieć też należy, o Florianie Biesik, uznany za ojca literatury wilamowskiej, Herman Mojmir, lekarz, jeden z założycieli harcerstwa w Polsce, Jan Gawiński poeta barokowy czy sekretarz Zygmunta III- JanFox.

Po upływie 200-lat od otrzymania praw miejskich dla Wilamowic, kolejne pokolenia uczestniczyły w doniosłych uroczystościach z tym związanymi.
Główne uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, w Sanktuarium św. abpa Józefa Bilczewskiego, którą prowadził biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel. Msza była w asyście obecnego księdza proboszcza Stanisława Morawy i zasłużonego dla Wilamowic księdza emeryta Michała Bogutę. Byli też obecni księża z sąsiednich parafii. We mszy świętej uczestniczyła także pani premier Beata Szydło, wiceminister Stanisław Szwed, senator Andrzej Kamiński, władze wojewódzkie, powiatowe, samorządowe oraz przedstawiciele szkolnictwa, przedszkoli, sołtysi z poszczególnych sołectw wchodzących w skład gminy Wilamowice, przedstawicielki KGW, druhowie OSP, pszczelarze, honorowi dawcy krwi i goście z zagranicy oraz z zaprzyjaźnionych Gmin. Mszę świętą uświetnił swym śpiewem jedyny chór na terenie gminy Wilamowice - chór parafialny z Pisarzowic pod dyrygenturą Arkadiusza Nycz oraz zespół dziecięcy Szkoły Podstawowej w Wilamowicach.
Po mszy świętej korowód uczestników na czele z pocztami sztandarowymi udał się na Rynek Główny pod pomnik św. abpa Józefa Bilczewskiego, by złożyć wiązanki kwiatów. Następnie na dalsze uroczystości, a to uroczystą Sesję Rady Miejskiej udano się do sali OSP w Wilamowicach.
Na sesji podjęto Uchwałę o kontynuowaniu uroczystości jubileuszowych przez cały 2018 rok, zgodnie z przyjętymi scenariuszami. Wysłuchano także trzech referatów poświęconych historii miasta, historii języka wilamowskiego, kultywowania, obrony dziedzictwa kulturowego mieszkańców Wilamowic od XIII wieku po dzień dzisiejszy.
Warto zaznaczyć, iż język Wilamowski został uznany w 2007 roku przez Bibliotekę Kongresu USA, w 2009roku naniesiony został przez UNESCO na mapę języków ginących. Obecnie trwają starania, aby język ten uznać za drugi, obok języka kaszubskiego jako język regionalny w Polsce. Po wykładach zostały wręczone także okolicznościowe medale pamiątkowe, osobom zasłużonym dla Wilamowic. Po życzeniach złożonych od zaproszonych gości na ręce burmistrza Mariana Treli i przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Nycza, oraz toaście część artystyczną uświetnił Zespół Regionalny „Wilamowice”, który to działa (z niewielką przerwą) od 1930 roku.

200 lat to dużo, czy mało? Żeby dać odpowiedź na to pytanie musimy je uściślić. Dla ludzi to dużo. To ich dzieciństwo, czas twórczej pracy, mozołu. To także wszystko, co po sobie zostawili. Dzieła naukowe, wynalazki, wspomnienia to ich całe życie.
Inaczej jest jeśli liczba dotyczy instytucji czy miejscowości. A tą szczególną miejscowością są właśnie Wilamowice, które szczycą się okresem dwustu lat od nadania im praw miejskich.

Wszystkim naszym przyjaciołom mieszkającym w Wilamowicach, organizacjom jak i samym mieszkańcom w imieniu Sołtysa i Rady Sołeckiej, Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich i członków Zespołu Regionalnego ”Pisarzowianki” oraz pozostałych organizacji działających w Pisarzowicach, życzymy dużo satysfakcji i sukcesów na kolejne lata Jubileuszy.
Jubileuszy w cudownych atmosferach, a że atmosferę tworzą ludzie, przede wszystkim dobrych ludzi życzymy.

Relacja przygotowana przez
Przewodniczącą KGW C. Puzoń

Na pełną relację tekstową zapraszamy już wkrótce!

Galeria fotografii autorstwa Grzegorza Ławeczki:
https://mgok.wilamowice.pl/tresc/jubileusz-200-lecia-nadania-praw-miejskich-wilamowic-200-j-r-fum-totr-ht-fu-wymyso