24.05.2018
Imieniny: Joanny, Zdenka i Zuzanny
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

JUBILEUSZ 60-LECIA ZASOLA BIELAŃSKIEGO

Wersja do wydruku

W dniu 2 września 2017 r. w Zasolu Bielańskim obchodziliśmy 60-lecie istnienia Sołectwa Zasole Bielańskie. Z tej okazji do „Rondelka zjechali zaproszeni goście w osobach: Burmistrz Wilamowic Pan Marian Trela, Proboszcz Parafii Bielany ks. Andrzej Zając , Zastępca Burmistrza Pan Stanisław Gawlik, Radny Powiatu Bielskiego Pan Jerzy Kubik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach Pan Stanisław Nycz wraz z radnymi: Stanisławą Kudłacik, Janem Sztafińskim, Marianem Roznerem, Kierownik ds. Gospodarczych Gminy Pani Kazimiera Gabryś, Sołtys Starej Wsi Pani Edyta Nycz, Sołtys Dankowic Pan Tadeusz Grzywa, Przewodnicząca KGW w Zasolu Bielańskim  Pani Maria Kajor, Kierownik zespołu „Zasolanie” Pani Lidia Dziubek, Prezes Kółka Rolniczego Pan Piotr Marszałek, Prezes PSL Pan Henryk Dziubek.

Świętowanie obchodów 60-lecia sołectwa rozpoczęliśmy od Mszy Świętej dziękczynnej odprawionej przez księdza proboszcza Andrzeja Zająca. Następnie sołtys Pan Tadeusz Dziubek przedstawił historię Zasola, które w 1957 roku powstało z odłączenia się zachodniej części wsi Bielany. Powiatowa Rada Narodowa w Oświęcimiu nadała tej części status sołectwa o nazwie Bielany Zasole. Wtedy życie na Zasolu nabrało tempa. Młodzi ludzie
z ogromnym zapałem zaczęli zmieniać rzeczywistość. Rozpoczęto elektryfikować wieś, zmeliorowano grunty, zbudowano drewniany barak, w którym odbywały się potańcówki i wiejskie zebrania. W 1959 roku powstało Kółko Rolnicze, a w 1963 r. Koło Gospodyń Wiejskich. W połowie lat 60-tych ruszyła budowa drogi od granicy Wilamowic do Zasola Łęckiego. Pracę mieszkańcy wykonywali społecznie wraz z powiatowym Zarządem Dróg Lokalnych. Droga była „oknem na świat” dla młodzieży szukającej pracy i wykształcenia. W 1974 roku w wyniku zmian administracyjnych wieś została przyłączona do Gminy Wilamowice z nazwą Zasole Bielańskie. W 1977 roku zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Domu Ludowego w Zasolu Bielańskim. Dzięki ówczesnym władzom gminy i pracy mieszkańców, na miejscu drewnianego baraku wybudowano murowany Dom Ludowy, którego otwarcie nastąpiło w 1983 r. W latach osiemdziesiątych przy dużym udziale społeczeństwa przystąpiono do budowy wodociągu, a następnie sieci gazowej oraz społecznie rozbudowano telefonizację miejscowości. W połowie lat 90-tych wybudowano pierwszą w Gminie Wilamowice oczyszczalnię ścieków, z której korzysta jedna trzecia  gospodarstw. W ostatniej dekadzie nastąpiły kolejne inwestycje. Wybudowano chodnik od granicy Wilamowic do „Rondelka”, wielofunkcyjne boisko sportowe z placem zabaw, wyremontowano ulicę Mostową i Ptasznik. Mamy kolejne gotowe projekty poprawiające infrastrukturę naszej miejscowości.  Obecnie sołectwo liczy 911 mieszkańców wg. danych urzędu na koniec lipca br. Nadal buduje się dużo nowych budynków mieszkalnych. Pan sołtys  życzył mieszkańcom „zadowolenia z zamieszkania w sołectwie, dobrosąsiedzkiego zrozumienia oraz spełnienia marzeń”. Podziękował też Gminie Wilamowice i Radzie Miejskiej „za wieloletnią przejrzystą realizację zadań jakie były zaplanowane dla społeczności wsi oraz wszystkim uczestnikom życia społecznego, dla których podejmowana praca społeczna jest normalnym elementem w codziennym życiu”.

W kolejnym punkcie programu zostały złożone gratulacje z okazji Jubileuszu przez Burmistrza Gminy, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Radnego Powiatowego oraz sołtysów. Na ręce Pana Tadeusza Dziubka złożono okolicznościową paterę i listy gratulacyjne. Okolicznościowe statuetki z mottem: Jubileusz 60-lecia Sołectwa Zasole Bielańskie. Gorące podziękowanie za wspieranie rozwoju miejscowości. Z życzeniami zdrowia, szczęścia i satysfakcji z podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego ufundowała Rada Sołecka i wręczyła je niżej zasłużonym: Pani Janinie Korczyk, Pany Eugeniuszowi Dziubkowi, Pani Władysławie Majcherczyk, Panu Zdzisławowi Szewczykowi, Panu Kazimierzowi Chowańcowi, Pana Ludwikowi Drabkowi, Panu Józefowi Marszałkowi, Pani Lidii Dziubek, Pani Marii Kajor, Pani Stanisławie Kudłacik, Panu Piotrowi Marszałkowi, Burmistrzowi Gminy Panu Marianowi Treli.

Następnie odbyła się część artystyczna z przedstawieniem kabaretowym „Czemu nasza wioska Zasole się zowie” oraz wystąpili „Zasolanie” ze swoim programem wokalno-tanecznym. Zaprezentowała się też Orkiestra Dęta z Wilamowic pod batutą Pana Mariusza Płonki wraz z pięknym tańcem mażoretek „Nemezis” z Hecznarowic. Nasze Panie z KGW przygotowały regionalny poczęstunek dla wszystkich obecnych. Mieszkańcy bawili się na festynie do późnych godzin nocnych przy muzyce zespołu „Edison”.

                                                                                             Opracowanie:
Jan Merta

Zdjęcia z uroczystości  w linku: http://mgok.wilamowice.pl/tresc/jubileusz-60-lecia-zasola-biela-skiego-2-wrze-nia-2017