18.05.2021
Imieniny: Alicji, Edwina i Eryka
...

Jesteś tutaj

Jubileusz 65 - lecia KGW w Starej Wsi

Wersja do wydruku

12 stycznia 2013 r. w Domu Strażaka w Starej Wsi panie z Koła Gospodyń Wiejskich świętowały Jubileusz 65 – lecia działalności, który połączony został ze spotkaniem noworocznym.

/zdjęcia z Jubileuszu zamieszczone zostały w galerii/

Na uroczystościach obecne były lokalne władze samorządowe, sołtys Starej Wsi,  delegacje KGW z sąsiednich miejscowości, dyrektor M-GOK w Wilamowicach, dyrektor SP w Starej Wsi, poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik oraz przedstawiciele organizacji działających na terenie Gminy Wilamowice. Po prezentacji multimedialnej przedstawiającej działalność koła, z koncertem kolęd zaprezentował się Zespół Regionalny Pieśni i Tańca „Tradycja” pod przewodnictwem Renaty Nycz. Na ręce przewodniczącej koła Anastazji Nycz i członkiń powędrowały kwiaty od zaproszonych gości oraz wyróżnienia i słowa podziękowania  za dotychczasowe osiągnięcia wraz z życzeniami kolejnych jubileuszy.  Pani Anastazja Nycz funkcję przewodniczącej nieprzerwanie pełni od 1999 r. za co otrzymała dyplom Honorowej Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich od Krajowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich. Jubilatki otrzymały również od Prezesa KZRKiOR Władysława Serafina medal pamiątkowy z okazji Jubileuszu 150 – lecia Kółek Rolniczych. Następnie członkowie zespołu „Tradycja” zaprezentowali prawdziwy talent aktorski w przedstawieniu kabaretowym pt. „Kopciuszek”. Każdy z nich wczuł się w rolę i dobrze czuł się na scenie. Publiczność była zachwycona i roześmiana do łez pokazem artystów. Podczas uroczystości można było podziwiać także wyróżnienia, dyplomy i nagrody przyznane KGW , a było ich mnóstwo. Potem odbyła się zabawa taneczna przy starowiejskim zespole, która trwała do późnych godzin wieczornych.  I tak Jubileusz 65 – lecia KGW w Starej Wsi przeszedł już do historii, czekamy więc na kolejny :-)

Trochę historii…

W 1887 roku utworzono Kółko Rolnicze. Po wojnie w 1947 roku przy Kółku powstało Koło Gospodyń Wiejskich. Pierwszą przewodniczącą KGW była Anna Jonkisz . Kolejnymi przewodniczącymi były: Pieczka Franciszka, Danielczyk Stefania, Nowak Helena, Pucka Stanisława i obecnie Nycz Anastazja. Działalność KGW w Starej Wsi była różnorodna. Urządzano różne imprezy kulturalne, wycieczki, sprowadzano pisklęta do chowu, nasiona warzyw i kwiatów. Organizowano różne konkursy, kursy szycia , haftu, gotowania. Członkinie KGW uświetniały występami artystycznymi wszystkie państwowe święta obchodzone w tym czasie.  Członkinie KGW brały czynny udział w modnych w tym czasie „ Czynach Społecznych” -  przy budowie drogi , remizy strażackiej. Swoją pomocą służyły wszystkim organizacją działającym na terenie wsi przy imprezach, od strony kuchni oraz prac porządkowych. 

Liczba członkiń wahała się od 40 do 116 osób. W 1967 r., zorganizowano Dożynki Gromadzkie wraz z Kołem Rolniczym. Dożynki połączono z wystawą rolniczą i prezentacją  starego i nowego sprzętu rolniczego. Wypożyczalnia sprzętu gospodarczego mieściła się w domach prywatnych u przewodniczących KGW, dopiero po wybudowaniu Domu Strażaka przeznaczono jedno pomieszczenie piwniczne na wypożyczalnię. W 1970r., została  otwarta Izba Regionalna. Głównym zadaniem członkiń KGW było zbieranie eksponatów do muzeum, które założył pan Stefan Sieczkowski.

2.07.1972 r., to data ważna dla wszystkich mieszkańców Starej Wsi..Było to wmurowanie kamienia węgielnego w fundament Domu Strażaka. Imprezę uświetniły występy utworzonego przy KGW zespołu artystycznego z udziałem orkiestry dętej pod dyrekcja kapelmistrza Stefana Nycza.

24.10.1976 r., to data uroczystego oddania społeczności „ Wiejskiego Domu  Strażaka”- wszystkie prace porządkowe wykonywały w czynie członkinie KGW.

W 1999 roku na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym wybrano nowy zarząd KGW  przewodniczącą została pani Anastazja Nycz, zastępcą pani Janina Norymberczyk, a sekretarzem pani Teresa Nycz.

Z inicjatywy nowego zarządu zebrano i naprawiono część strojów regionalnych oraz  uszyto nowe fartuchy. W tych strojach członkinie zaprezentowały się na uroczystości „Bożego Ciała”. Również w tym czasie zapadła decyzja o naborze do Zespołu Regionalnego. W przeciągu 1 miesiąca 30 osobowy zespół ćwiczył układy choreograficzne i piosenki  na zbliżające się dożynki wiejskie…

Zarząd koła organizuje różne wycieczki, wyjazdy do operetki, kina, organizuje biesiady, służy pomocą wszystkim organizacjom na terenie wsi i gminy. KGW bierze udział w konkursach „ Nasze kulinarne dziedzictwo” na szczeblu gminnym i powiatowym. Receptury zdobywają od starszych gospodyń , nie używając nowoczesnych przypraw. Co roku biorą udział w  „Wilamowskich Śmiergustach” przygotowując smaczne degustacje dla uczestników tej imprezy…