29.05.2020
Imieniny: Benity, Maksymiliana i Teodozji
 

Jesteś tutaj

Kolejni goście, kolejne wykłady, kolejne spotkanie… bo senior to człowiek aktywny!

Wersja do wydruku

Studenci Akademii Złotego Wieku nie osiadają na laurach! Choć w indeksach mają już sporo wpisów i podpisów to regularnie uczestniczą w kolejnych wykładach. Warto podkreślić, że liczba studentów AZW ciągle rośnie, obecnie liczy 67 osób. Przypominamy, że do naszych pilnych studentów można dołączyć w każdym momencie. Rok 2019 jest dla akademii szczególny, gdyż właśnie w tym roku wypada X rocznica Akademii Złotego Wieku w Wiejskim Domu Kultury w Pisarzowicach! Już dziesięć lat akademia organizuje wykłady, wyjazdy integracyjne, wycieczki, warsztaty dla seniorów i nie tylko! 

Ksiądz Proboszcz Janusz Gacek od lat z chęcią i radością przyjmuje zaproszenia AZW prezentując kolejne wykłady. W grudniu ubiegłego roku, przyjął kolejne zaproszenie, przygotował i wygłosił wykład pt. „Religijne drogi do niepodległości”. Podkreślił jak wielką rolę w odzyskaniu niepodległości odegrało duchowieństwo. W okresie wzmożonej germanizacji i rusyfikacji kościoły były miejscem, gdzie wygłaszano kazania po polsku, śpiewano polskie pieśni religijne, kształtowano nastroje i postawy patriotyczne. To właśnie z kościelnych ambon płynął apel polskiego duchowieństwa o ratowanie zniewolonej ojczyzny. Poprzez wiarę, polską pobożność i wychodzenie kapłanów w przestrzeń publiczną budowano nową wizję narodu polskiego. Kwestia odzyskania przez Polskę niepodległości była równoznaczna z odrodzeniem moralnym i aktywnością religijną narodu polskiego. 
Ks. Janusz Gacek podkreślił rolę zgromadzeń zakonnych w torowaniu dróg do niepodległości. Przypomniał działalność Zgromadzenia Zmartwychwstania Najświętszego Pana Jezusa Chrystusa, czyli Zmartwychwstańców, którym przyświecało hasło „Służcie Bogu, Polacy, a Bóg zbawi Polskę”, które głosili zarówno w kręgach emigracyjnych, jak i w środowiskach polskich pod zaborami. Przygotowywali nowe kadry duchowieństwa polskiego, nasiąknięte wizją odrodzenia ojczyzny. Ważną rolę odegrały również czynne żeńskie zgromadzenia zakonne, w tym Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Głównym celem tego zgromadzenia było zakładanie ochronek wiejskich, gdzie priorytetem była praca z dziećmi, ich kształcenie elementarne i religijne. Po wykładzie przyszedł czas na wspólne życzenia, kolędowanie i symboliczną „kolację wigilijną”, gdyż spotkanie z racji grudniowego terminu, miało również charakter świąteczny. Pierwsze życzenia skierował do studentów ks. Janusz Gacek, kolejne Cecylia Puzoń oraz pisząca te słowa Urszula Kucharska. 
W śpiewaniu kolęd pomogli szczególni goście, a mianowicie Zespół Folklorystyczny „Pisarzowianki”, który zaprezentował piękny koncert kolęd i pastorałek, definitywnie wprowadzając świąteczną atmosferę. 
Student AZW, Krzysztof Wójcik omówił i zaprezentował kolejną wystawę filatelistyczną, która stanowiła piękną ilustracje do wcześniej wygłoszonego wykładu, prezentującą drogę naszej ojczyzny do niepodległości na znaczkach pocztowych. Serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi za własną inicjatywę, zaangażowanie i pasję, która czyni go studentem wzorowym! Podczas spotkania każdy uczestnik otrzymał wyjątkowy prezent, kalendarz dokumentujący działalność grup WDK z roku ubiegłym. Kalendarze wydane zostały ze środków M-GOK Wilamowice. W styczniu akademię odwiedził Piotr Jargusz - malarz, profesor zwyczajny. Najczęściej profesora możemy spotkać w Krakowie, gdzie prowadzi pracownię malarstwa i pracownię projektów w przestrzeni społecznej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego. Piotr Jargusz ma w swoim dorobku artystycznym wiele indywidualnych wystaw w kraju i zagranicą. Realizuje ideę malarstwa w przestrzeni społecznej. Jest laureatem Nagrody ARS Quaerendi za wybitne osiągnięcia na rzecz kultury. Dla AZW przygotował i wygłosił wykład pt. „Grafika polska. Między obrazem a rysunkiem”. Wykładowi towarzyszył pokaz slajdów, prezentujących prace czołowych grafików polskich oraz wystawa grafik, pochodzących z prywatnej kolekcji pana Piotra. Na koniec wykładu prowadzący zapoznał studentów z własną twórczością oraz sposobem jej prezentacji, co wzbudziło w studentach spore zaskoczenie. Piotr Jargusz prezentuje swoje prace na słupach ogłoszeniowych, jego głównym tworzywem jest szary papier i farba. W ten sposób brutalnie wchodzi w przestrzeń, narzuca obrazy, prowokuje do refleksji, rozmawia z drugim człowiekiem, zadaje pytania i spowalnia czas.


AZW zawsze jest pełna uśmiechu, lecz w lutym było go jeszcze więcej! Gościem akademii była Pani Magdalena Bagier, Pełnomocnik Fundacji Dr Clown w Bielsku - Białej. Pani Magdalena pracuje również jako terapeuta zajęciowy i oligofrenopedagog. Przygotowała i zaprezentowała wykład pt. „Terapia śmiechem - jej wpływ na zdrowie, na przykładzie działań prowadzonych przez Fundacje DR. Clown”. Nie od dziś znamy powiedzenie „śmiech to zdrowie” i to samo mówi gelotologia, czyli terapia śmiechem! W Polsce program terapii śmiechem w szpitalach dziecięcych, placówkach specjalnych, domach pomocy społecznej, świetlicach socjo-terapeutycznych, domach dziecka, wśród dzieci chorych i niepełnosprawnych prowadzi od 1999 roku Fundacja „Dr Clown”. 
To właśnie śmiech pomaga podopiecznym rozładować stres, napięcia wynikające z choroby, ból czy rozłąkę. Śmiech powoduje szybsze krążenie krwi (co zmniejsza ryzyko zawału), pogłębia się oddech, dotlenia mózg, podnosi odporność organizmu, poprzez wydzielanie endorfin niweluje stres, pozytywnie wpływa na widzenie siebie i otaczającego nas świata, przynosi same korzyści, jest lekiem skutecznym, który nic nie kosztuje! Pani Magdalena Bagier zapoznała studentów z programami prowadzonymi przez Fundację, działalnością bielskiego oddziału Fundacji oraz przedstawiła specyfikę terapii śmiechem. Oddział w Bielsku - Białej prowadzi terapie śmiechem wśród małych pacjentów Szpitala Pediatrycznego oraz dzieci z niepełnosprawnością przebywających w bielskich placówkach specjalnych. Podopiecznych Fundacji „Dr Clown” znajdziemy również w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu. Fundacja ciągle się rozwija, dlatego pani Magdalena, zwana podopiecznym jako Doktor Kokardka, zaprosiła studentów do wstąpienia w jej szeregi fundacji i dzieleniem się uśmiechem, który może bardzo pomóc innym. 

Urszula Kucharska
 

Projekty unijne

Projekty MKiDzN