16.01.2021
Imieniny: Mascelego, Walerii i Włodzimierza
...

Jesteś tutaj

KOMUNIKAT z dnia 27 MARCA 2020 R.

Wersja do wydruku

Na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 410) - §2 ust. 1;

oraz
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 492) -
§1 pkt.1);
oraz
Polecenia Nr 41/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2020 dotyczące zamknięcia (zawieszenia działalności żłobków, klubów dziecięcych i innych obiektów, w których świadczona jest opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech;

szkoły, przedszkola i klub dziecięcy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice mają czasowe ograniczenie funkcjonowania polegające na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Dyrektorzy i administracja pracują w swoich instytucjach oświatowych, ale w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa zawieszona jest osobista obsługa interesantów na kolejny okres t.j. od 30 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
W tym czasie nieczynne są także instytucje niepubliczne, czyli:

1. Przedszkole Niepubliczne - Ochronka im. Św. Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach
2. Katolickie Przedszkole „Pod Skrzydłami” w Hecznarowicach
3. Żłobek Maluszek i Klub Dziecięcy Maluszek Plus w Starej Wsi

Łączę wyrazy szacunku
Bożena Sobocińska
Kierownik
Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice
ul. Sienkiewicza 2a
43-330 Wilamowice
e-mail: zosip@wilamowice.pl

tel. 33 845 73 72 / 693 962 261

Projekty unijne

Projekty MKiDzN