10.08.2022
Imieniny: Bianki, Borysa i Wawrzyńca
...

Jesteś tutaj

Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych - zgłoszenie do komisji

Wersja do wydruku

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późń. zm.) Burmistrz Wilamowic zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Wilamowice do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2022 roku.
 

Szczegóły w BIP