15.11.2018
Imieniny: Amielii, Idalii i Leopolda
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej

Wersja do wydruku

Serdecznie zapraszamy na spotkania organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej:

16 listopada 2017 r. (czwartek) – Spotkanie „Wsparcie przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich” – godzina 10.00-13.00. Spotkanie odbywa się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego  – ul. Cieszyńska 367  (sala szkoleniowa – II p.).  

Tematyka spotkania skupia się na następujących zagadnieniach – m.in.:

  • Wdrażanie innowacji (zakup maszyn, urządzeń , oprogramowania) – działanie 3.2 RPO WSL;
  • Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych – działanie 3.3 RPO WSL;
  • Szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników – Baza Usług Rozwojowych;
  • Realizacja prac badawczo-rozwojowych – Bony na innowacje, działanie 1.2 RPO WSL;
  • Wsparcie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w mniejszych miejscowościach – informacje o działaniach Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnej Grupie Rybackiej Bielska Kraina z obszaru subregionu południowego;

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:
http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/289-spotkanie-msp-2017

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

 

·23 listopada 2017 r. (czwartek) -  Szkolenie „Na co zwracać uwagę realizując projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL z uwzględnieniem zmian w Wytycznych z zakresu kwalifikowalności wydatków”  - godzina 09.00-15.00. Szkolenie odbywa się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego  – ul. Cieszyńska 367  (sala szkoleniowa – II p.).  

 Tematyka szkolenia służy wsparciu osób realizujących projekty współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL.  Na szkoleniu zostaną poruszone następujące kwestie:

- Koszty kwalifikowane z uwzględnieniem zmian wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
   na lata 2014 - 2020 z dnia 19 lipca 2017r.,
- Zamówienia udzielane w ramach projektów (omówienie rozeznania rynku i zasady konkurencyjności),
- Obowiązki informacyjno-promocyjne,
- Ochrona danych osobowych,
- Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji,
- Kontrola i audyt.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:
http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/292-realizacja-efs

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

 

  • Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego. Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach - Pl. Jana Pawła II 1  (sala 305) w dniu 21 listopada 2017 r., w godzinach 11:00 - 15:00.

Mobilne Punkty Informacyjne to dyżury pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w wybranych miejscowościach regionu. Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Zainteresowane osoby będą mogły pozyskać informacje na temat m.in.:

  • Jak pozyskać środki unijne na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej;
  • Gdzie szukać informacji o szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje i kompetencje;
  • Jak pozyskać środki na rozwój prowadzonej działalności (informacje o dotacjach i wsparciu dla przedsiębiorstw z zakresu: wdrażania innowacji, prac badawczo-rozwojowych, szkoleń, wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych itd.)

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do ponownego kontaktu.

 

Pozdrawiam serdecznie

Romana Skalna

 

Specjalista ds. funduszy europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej

ul. Cieszyńska 367 (parter), 43-382 Bielsko-Biała

tel. 33 49-60-201; 33 47-50-135

lpibielsko@bcp.org.pl 

www.bcp.org.pl