16.01.2021
Imieniny: Mascelego, Walerii i Włodzimierza
...

Jesteś tutaj

MAŁE GRANTY

Wersja do wydruku

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach, 34-100 Wadowice ul. Mickiewicza 18/1 , na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 październik 2013 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Wilamowicach, pok. 4 lub drogą elektroniczną na adres: teresa.haniszewska@ug.wilamowice.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).