23.08.2019
Imieniny: Apolinarego, Miły i Róży
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Nagrody dla Twórców i Animatorów Kultury Powiatu Bielskiego

Wersja do wydruku

25 stycznia sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej wypełniona była przez osoby, które swoją pracą społeczną i działalnością przyczyniły się w szczególny sposób do rozwoju kultury oraz do pozytywnego wizerunku Powiatu na przestrzeni wielu lat swojej działalności.

Wśród zebranych byli także zaproszeni goście, między innymi posłowie na Sejm Grzegorz Puda, Jacek Falfus, Mirosław Suchoń, senator Andrzej Kamiński, I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, wiceprezydent Bielska-Białej Przemysław Kamiński, wicestarosta Grzegorz Szetyński, członkowie Zarządu Powiatu Barbara Adamska i Dorota Nikiel, wójtowie, burmistrzowie (naszą Gminę reprezentował zastępca burmistrza Stanisław Gawlik), przewodniczący rad Gminy i miasta powiatu bielskiego, Radni Rady Powiatu w Bielsku-Białej, dyrektorzy ośrodków kultury i bibliotek oraz rodzime media reprezentujące nie tylko Miasto Bielsko-Białą, powiat bielski i województwo śląskie.

Uroczystą galę prowadził Kuba Abramowicz, a rozpoczął ją występ zespołu „Dudoski”. Następnie Starosta Bielski Andrzej Płonka wraz z przewodniczącym Rady Janem Borowskim wręczali medale osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju kultury. Wśród dziesięciu wyróżnionych osób z Gminy Wilamowice byli dyrektor M-GOK Wilamowice pan Aleksander Nowak i z-ca dyrektora M-GOK w Wilamowicach pani Jolanta Danek. Następnie przyszła kolej na słowa uznania skierowane do kierowników zespołów regionalnych, obchodzących w 2018 roku jubileusze. Były to cztery zespoły i tutaj znalazła się pani Alicja Dusik- kierownik Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca z Wilamowic. Zespół w 2018 roku obchodził swoje 70-lecie działalności artystycznej. Natomiast najliczniejszą grupą, bo 21-osobową, byli nagrodzeni i wyróżnieni animatorzy życia kulturalnego lokalnej społeczności. Wśród tej prestiżowej grupy nie zabrakło przedstawicielek Gminy Wilamowice, a to pani Beaty Nycz i pani Cecylii Puzoń. Galę zakończono wręczenie podziękowań czterem osobom reprezentującym Stowarzyszenia oraz Gminne Ośrodki Kultury za współorganizację wydarzeń kulturalnych wraz ze Starostwem Powiatowym w 2018 roku.

Noworoczne Spotkanie uświetnił swym śpiewem kolęd i pastorałek zespół „Dudoski” z Jasienicy oraz poeta, satyryk, aktor Juliusz Wątroba. Były także wywiady poszczególnych nagrodzonych i wyróżnionych osób dla lokalnych gazet.

C. Puzoń

Projekty unijne

Projekty MKiDzN