25.02.2021
Imieniny: Almy, Cezarego i Jarosława
...

Jesteś tutaj

O G Ł O S Z E N I E

Wersja do wydruku

Burmistrz Wilamowic przypomina, że 20 września 2014r. upływa termin zapłaty trzeciej raty opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z tym uprzejmie prosi się mieszkańców o terminowe dokonanie zapłaty.

Należności można wpłacać do kasy Urzędu Gminy w Wilamowicach, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Wilamowice.

W przypadku nie uiszczenia opłaty w ustalonym terminie zostaną doliczone odsetki za zwłokę wraz z kosztami upomnienia.

Przypominamy, iż opłatę za czwarty kwartał należy dokonać bez wezwania w terminie do 20 grudnia 2014r.

Informacje dotyczące wysokości rat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielane są w pokoju nr 17 lub pod numerem telefonu (33) 8129 451.