09.12.2023
Imieniny: Anety, Leokadii i Wiesława
...

Jesteś tutaj

Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Wersja do wydruku

Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Urząd Gminy w Wilamowicach przypomina o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi !!!

Właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Wilamowice.

Informujemy, że Burmistrz Wilamowic ma obowiązek kontrolować posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych (faktur, rachunków).

Zgodnie z ustawą, za brak podpisanej umowy lub braku dowodów za wywóz nieczystości ciekłych właścicielowi nieruchomości grozi kara grzywny, a postępowanie toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy na opróżnianie nieczystości ciekłych, Gmina jest zobowiązana zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni.

Wobec powyższego, prosimy właścicieli/użytkowników nieruchomości o dopełnienie tego obowiązku i niezwłoczne dostarczenie umowy do Urzędu Gminy w Wilamowicach na dziennik podawczy lub w formie elektronicznej na adres:

e-mail: ug@wilamowice.pl

ePUAP-/q59v12cud2/skrytka

 

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilamowice- w załączeniu.