18.06.2018
Imieniny: Elżbiety, Marka i Pauli
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wersja do wydruku

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Od 1 stycznia 2018 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynoszą:

- 11,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 24,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Stawki opłaty zostały ustalone w drodze uchwały NR XLI/325/17 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 grudnia 2017 r., poz. 6762).