09.12.2023
Imieniny: Anety, Leokadii i Wiesława
...

Jesteś tutaj

Obwieszczenie

Wersja do wydruku

Wilamowice, dn. 12.07.2013r.

SG.6220.1.12.2012.2013

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 199, poz. 1227 z późn.zm.)

 

informuję

o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim.

Decyzja została wydana na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Wilamowicach z siedzibą 43-330 Wilamowice, ul. Sienkiewicza 2A.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilamowicach http://gmina.wilamowice.pl/; oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilamowicach przy ul. Rynek 1.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Gospodarka odpadamiDotacje

Program Czyste Powietrze Projekty unijneGaleria