22.04.2021
Imieniny: Łukasza, Kai i Nastazji
...

Jesteś tutaj

Obwieszczenie DLI-II.7620.3.2019.EŁ.11 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

Wersja do wydruku

Obwieszczenie DLI-II.7620.3.2019.EŁ.11 (DLI-II.4620.8.2019.EŁ) Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Śląskiego nr 2/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r., znak: IFXIII.747.1.2017, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów – Komorowice – Oświęcim” w ramach budowy gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, oraz decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 marca 2018 r., znak: DLI.1.6620.19.2017.SG.39, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy ww. decyzję Wojewody Śląskiego nr 2/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.