25.09.2020
Imieniny: Aureli, Kamila i Kleofasa
...

Jesteś tutaj

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

Wersja do wydruku

OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA

W KATOWICACH

 

 

znak: WOOŚ.420.132.2018.MP1/AM.39

z  25 sierpnia 2020

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że do tutejszego organu wpłynęły odwołania od decyzji z 21 lipca 2020 r., o znaku: WOOŚ.420.132.2018.AM/AS3/MP1 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Dankowice"".

Zgodnie z art. 133 Kodeksu postępowania administracyjnego akta sprawy, przy piśmie z 24.08.2020 r. znak WOOŚ.420.132.MP1/AM38 przekazano organowi odwoławczemu, tj. Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

 

 

 

 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Gospodarka odpadamiProjekty unijne Galeria