21.02.2020
Imieniny: Eleonory, Lenki i Kiejstuta
 

Jesteś tutaj

OGŁOSZENIE

Wersja do wydruku

WS. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ

 

W związku z prowadzonymi czynnościami przygotowawczymi do przetargu dotyczącego przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice zwraca się z prośbą o składanie wniosków przez osoby zainteresowane ( tj. rodziców / opiekunów prawnych uczniów) w siedzibie ZOSiP tj. Wilamowice ul. Sienkiewicza 2A w terminie do 30 maja 2019r.

Zainteresowane osoby proszone są o przedstawienie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, numeru rachunku bankowego oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty).

W/w wniosek stanowi załącznik do Zarządzenia Burmistrza Wilamowic Nr 23/2019 z dnia 16 kwietnia 2019r. dostępnego na stronie Urzędu Gminy Wilamowice http://bip.wilamowice.pl.