24.05.2018
Imieniny: Joanny, Zdenka i Zuzanny
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

OGŁOSZENIE alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Wilamowice

Wersja do wydruku

W związku z ogłoszeniem alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Wilamowice podajemy telefony do całodobowego dyżuru:  503 115 528 , 501 136 010

 

Treść ogłoszenia:

 

Zarządzenie Nr 69 / 2017

Burmistrza Wilamowic

z dnia 22.09.2017r.

w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Wilamowice

 

Na podstawie art..31a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r. , poz. 446 ze zm.), mając na uwadze przekroczenia na rzekach stanów alarmowych wód i niekorzystną prognozę meteorologiczną.

zarządzam,co następuje:

 

§ 1

Ogłaszam z dniem 22 września 2017r. od godz. 14.00 do odwołania alarm przeciwpowodziowy na terenie gminy Wilamowice.

 

§ 2

Zobowiązuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz wszystkie służby zabezpieczenia przeciwpowodziowego do podejmowania niezbędnych przewidzianych prawem czynności organizacyjnych i technicznych w celu zminimalizowania mogącego powstać zagrożenia dla życia i zdrowia ludności i jej mienia oraz środowiska .

 

§ 3

Zobowiązuję pracownika ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego , Urzędu Gminy Wilamowice do niezwłocznego powiadomienia właściwych służb o treści niniejszego zarządzenia .

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ WILAMOWIC
Marian Trela

Pliki: