18.06.2018
Imieniny: Elżbiety, Marka i Pauli
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

OGŁOSZENIE - Członkowie komisji

Wersja do wydruku

Burmistrz Wilamowic zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) działające na terenie Gminy Wilamowice do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2017 r.

Szczegóły na stronie: http://bip.wilamowice.pl