24.05.2018
Imieniny: Joanny, Zdenka i Zuzanny
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Ogłoszenie - Konkurs

Wersja do wydruku

Burmistrz Wilamowic otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) na terenie Gminy Wilamowice w 2018 roku w zakresie: KRAJOZNAWSTWA, TURYSTYKI I WYPOCZYNKU

orz zapsza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Wilamowice do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2018 roku.

Szczegóły: bip.wilamowice.pl