18.06.2018
Imieniny: Elżbiety, Marka i Pauli
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

OGŁOSZENIE - konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych

Wersja do wydruku

Burmistrz Wilamowic ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) na terenie Gminy Wilamowice w 2018 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Szczegóły na stronie: http://bip.wilamowice.pl

Pliki: 
wyniki.pdf387.95KB