25.06.2018
Imieniny: Łucji, Witolda i Wilhelma
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

OGŁOSZENIE o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierźawę

Wersja do wydruku

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.2016. poz. 2147 ze zm.)

Burmistrz Wilamowic podaje do publicznej wiadomości, że
w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, Rynek 1 w dniach
od 30 listopada 2017r. do 21 grudnia 2017r. wywieszony zostanie wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Wilamowice, która została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 

Do oddania w dzierżawę, na czas oznaczony – 3-ch lat, przeznaczona została część nieruchomości gruntowej, oznaczona jako działka 1898/4, położona w Wilamowicach przy ul. Ignacego Paderewskiego.

Podatki 2015

Podatki 2015

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Petycje i zapytania do urzędu Projekty unijne Galeria