25.02.2021
Imieniny: Almy, Cezarego i Jarosława
...

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o upływającym terminie zapłaty 4 raty opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wersja do wydruku

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Wilamowic przypomina, że 20 grunia 2014r. upływa termin zapłaty czwartej raty opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z tym uprzejmie prosi się mieszkańców o terminowe dokonanie zapłaty.

Należności można wpłacać do kasy Urzędu Gminy w Wilamowicach, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Wilamowice.

W przypadku nie uiszczenia opłaty w ustalonym terminie zostaną doliczone odsetki za zwłokę wraz z kosztami upomnienia.

Informacje dotyczące wysokości rat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielane są w pokoju nr 17 lub pod numerem telefonu (33) 8129 451.