03.08.2021
Imieniny: Augustyna, Kamelii i Lidii
...

Jesteś tutaj

OGŁOSZENIE - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wersja do wydruku

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity  Dz. U. 2020r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz  Wilamowic  podaje do publicznej wiadomości, że w dniach   od  09 kwietnia 2021r.  do  30 kwietnia 2021r. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilamowicach zostanie opublikowany, a w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, Rynek 1 zostanie wywieszony  wykaz obejmujący nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Wilamowice, która została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz dzierżawcy, przeznaczona została nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 462/1 o  powierzchni 0,1424 ha, położona w Pisarzowicach przy ul. Szkolnej.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego sołectwo Pisarzowice, działka położona jest w terenach oznaczonych symbolem :

P/11.ZE – tereny zadrzewień i zieleni pozostałej wraz z granicami strefy ochrony od obiektów zabytkowych objętych ochroną w planie oraz w strefie ochrony kompozycji układu osadniczego.