26.05.2022
Imieniny: Eweliny, Jana i Pawła
...

Jesteś tutaj

PAN ANTONI MLECZKO LAUREATEM NAGRODY STAROSTY BIELSKIEGO IM. KSIĘDZA JÓZEFA LONDZINA

Wersja do wydruku

Miło nam poinformować, że w piątek 3 listopada w Bielskim Centrum Kultury odbyła się kolejna edycja Nagrody Starosty Bielskiego im. Księdza Józefa Londzina. Wśród nominowanych znalazł się pan Antoni Mleczko i to właśnie on został wybrany przez Kapitułę Nagrody jako jej laureat.

Gratulacje laureatowi złożyli burmistrz Wilamowic Marian Trela, przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Nycz, radni powiatowi - Jerzy Kubik i Dorora Nikiel oraz wielu znakomitych uczestników uroczystości jak senator Andrzej Kamiński oraz były wieloletni proboszcz parafii Wilamowice ksiądz prałat Michał Boguta. Panu Antoniemu towarzyszyła licznie przybyła rodzina.

Pan Antoni Mleczko jest od urodzenia związany z Wilamowicami, pochodzi z patriotycznej rodziny chłopskiej. Z domu rodzinnego wyniósł umiłowanie Ojczyzny i ziemi jako fundamentu całej egzystencji. Po ukończeniu Technikum Ogrodniczego w Bielsku - Białej odbył staż w gospodarstwie ogrodniczym w Chorzowie. Po odbyciu służby wojskowej parę lat pracował w ogrodnictwie w Rajsku koło Oświęcimia. Jednakże bardzo szybko nabyta wiedza poparta doświadczeniem pozwoliły mu założyć własną działalność ogrodniczą, którą wraz z żoną Elżbietą prowadzi od 1972 r. Specjalizuje się w uprawie pod szkłem i folią: roślin doniczkowych do mieszkań, warzyw oraz roślin leczniczych.
W styczniu 1981 r. włączył się w działalność solidarnościową w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym Rolników Indywidualnych. Był jednym z organizatorów Kół Solidarności Rolników w byłym województwie bielskim, prowadził szeroką współpracę z Solidarnością Robotniczą, a także z Solidarnością Rolników w Małopolsce. We wrześniu 1981 r. Prezydium Związku NSZZ Rolników Indywidualnych podjęło wotum nieufności wobec przewodniczącego Związku i powołano Pana Antoniego Mleczko na nowego przewodniczącego Związku. W październiku 1981 r. uczestniczył w pielgrzymce parafialnej do Rzymu, gdzie spotkał się Ojcem Świętym Janem Pawłem II, co było kluczowym przeżyciem umocnienia przed ciężkim doświadczeniem stanu wojennego. 16 grudnia 1981 r. został internowany, za wcześniejszą działalność solidarnościową oraz za to, że nie podporządkował się rygorom stanu wojennego. Osadzony był w więzieniu w Jastrzębiu - Szerokiej, po trzech miesiącach przewieziony do więzienia w Nowym Łupkowie. Zwolnienie z internowania nastąpiło po pół roku w dniu 23 czerwca 1982 r. Jak wspomina Pan Antoni tak długi okres internowania miał na celu uczynienie z niego tajnego współpracownika SB, co się zamierzającym nie udało. Dziesięć lat później Instytut Pamieci Narodowej przyznał mu status pokrzywdzonego. Po wyjściu z więzienia Pan Antoni wraz z kolegami podjął inicjatywę wybudowania statuy Matki Bozej Częstochowskiej na swojej posesji, co uwieńczono poświęceniem w dniu 5 września 1983 r. Uroczystość ta jak i późniejsze nabożeństwa majowe i różańcowe gromadziły od 100 do nawet 500 uczestników, co stało się przyczyną wielu szykan i przesłuchań ze strony Służby Bezpieczeństwa PRL.
Opisane powyżej trudne przeżycia doprowadziły Pana Antoniego do przekonania, że jedyną prawdziwie skuteczną drogą do wolności człowieka jest rewolucja ewangeliczna. Zaangażował się konkretnie w Ruch Światło – Życie Domowy Kościół dla rodzin, uczestniczył w wielu rekolekcjach oazowych, a przez 5 lat był członkiem Rady Duszpasterskiej przy Kurii Archidiecezji Krakowskiej. Był także czynnym uczestnikiem Akcji Katolickiej.
W latach 1994 - 1998 (Druga kadencja) był radnym Rady Miejskiej w Wilamowicach, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Samorządowej. Brał czynny udział w działaniach zmierzających do przyjęcia repatriantów z Kazachstanu w Gminie Wilamowice, co się udało i było bardzo udanym przedsięwzięciem. W 1998 r. ówczesny Wojewoda Bielski p. Andrzej Sikora przyznał Panu Antoniemu Mleczko odznakę honorową "Za zasługi dla Województwa Bielskiego". Organizował wiele konkursów ogrodów przydomowych z nagrodami w postaci roślin, co sprzyjało efektownej poprawie wizerunku domostw w całej gminie. Ponadto bardzo angażował się w pracę z młodzieżą. W szkołach na terenie gminy organizował konkursy na najbardziej zazielenioną klasę z nagrodami w postaci wycieczek do ogrodów botanicznych. Również działaność charytatywna jest przestrzenią, gdzie mocno zostawił swój solidny wkład. Odwiedzał na terenie gminy rodziny mające powyżej trójki dzieci z paczkami zawierającymi słodycze oraz rośliny z ogrodnictwa. Od wielu lat przyjmuje w swoim gospodarstwie ogrodniczym wycieczki dzieci przedszkolnych i zerówek, gdzie przekazuje im pozytywne treści umiłowania przyrody i dbania o nią, opowiadając o "wielkim ogrodzie Pana Boga", gdzie jest miejsce dla wszystkich pod warunkiem zachowania podstawowych praw i zasad.
Od 2012 r. p. Antoni współpracuje ze Stowarzyszeniem Ekosystem Dziedzictwo Natury Probiotics Polska, w swoim gospodarstwie prowadzi doświadczenia z mikroorganizmami w uprawie rolniczej i ogrodniczej. Zdrowa żywność z pełną, bogatą zawartością składników odżywczych, minerałów i witamin to główna idea tej inicjatywy. Prowadzi również lekcje sadzenia ziół, rozsady warzyw do doniczek oraz sadzenia kompozycji kwiatowych. Przybiera to postać prelekcji i warsztatów praktycznych dla starszych klas szkoły podstawowej, które prowadzi razem z p. Barbarą Wójcik, licencjonowanym doradcą probiotechnologii, o tematyce mikroorganizmów w przyrodzie i życiu człowieka, a także wpływu żywienia na zdrowie człowieka. Uczestniczy czynnie w różnych imprezach lokalnych, piknikach, spotkaniach integracyjnych i dożynkach. Jest także członkiem w klubie Aktywny Senior. Podkreślenia wymaga fakt, że jest przy tym osobą bardzo skromną, wyważoną, a jednocześnie doskonale zorientowaną w aktualnej sytuacji społecznej i politycznej. Potrafi bardzo ciekawie i rzeczowo przedstawić swoje bogate doświadczenie i stanowisko w wielu sprawach nurtującyh człowieka na co dzień. Nie boi się trudnych, egzystencjalnych pytań, posiada szeroką wiedzę na wiele tematów, często cytując różnych autorów, co wskazuje na solidne oczytanie. Pan Antoni jest zawsze obecny na spotkaniach lokalnych, na zebraniach mieszkańców, zawsze aktywny i zabierający rzeczowy głos w dyskusji. Jest postacią powszechnie znaną, cieszącą się autorytetem i szacunkiem.
W dniu 11 listopada 2008 r. Pan Antoni Mleczko został uhonorowany przez Burmistrza Wilamowic Medalem Jubileuszowym "Za pracę i zasługi dla Miasta Wilamowice" w ramach "Uroczystych Obchodów 200-lecia samorządności Miasta Wilamowice".

AN

Fot: A Nowak, M. Łukaszuk