01.03.2021
Imieniny: Albina, Antoniny i Radosławy
...

Jesteś tutaj

Pieniądze dla wytrwałych - WFOŚ Katowice

Wersja do wydruku

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, m.in. dla zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową. 10 czerwca br. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przyznało Gminie Wilamowice środki finansowe na realizację inwestycji.

W dniu 8 lipca 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z powyższymi gminami zostały podpisane umowy wstępne na dofinansowanie projektów związanych z budową kanalizacji sanitarnej i modernizacją oczyszczalni ścieków. W imieniu Funduszu umowy podpisali Zastępcy Prezesa Zarządu - Pan Adam Liwochowski oraz Pani Agnieszka Siemińska. W latach 2010-2011 Gmina Wilamowice realizowała projekt pod nazwą: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”. Koszt całkowity projektu leżący po stronie Gminy wynosi 4,6 mln zł, a dofinansowanie z UE szacuje się na ponad 2.8 mln zł. Właścicielem oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach, wspólnie z Gminą Wilamowice, jest Gmina Kozy. Koszty modernizacji tej oczyszczalni, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, poniosła więc również Gmina Kozy, która w ramach realizacji projektu pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy” wybudowała także sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie dzielnicy Pasieki - ul. Jaworowa i Malinowa. Przeprowadzone inwestycje przyczyniły się do wzrostu przepustowości oczyszczalni ścieków, optymalizacji procesu mechaniczno-biologicznego i przeróbki osadów ściekowych oraz zwiększenia stopnia skanalizowania aglomeracji Pisarzowice. Całkowita wartość projektu realizowanego przez Gminę Kozy to 8,1 mln zł, a dofinansowanie z PO IiŚ szacuje się na prawie 5 mln zł. 

  

 

źródło: http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/aktualnosci-poiis/1402-pieniadz...