03.08.2021
Imieniny: Augustyna, Kamelii i Lidii
...

Jesteś tutaj

Pisarzowice wzbogaciły się o trzy nowe publikacje książkowe

Wersja do wydruku

W dniach 15-17 czerwca w budynku Gminnego Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach (filia M-GOK Wilamowice) odbyły się promocje trzech publikacji książkowych, w ramach projektu pn. „Wydanie czterech publikacji o różnorodnej tematyce historycznej obejmującej dziedzictwo niematerialne gminy Wilamowice”. Wnioskodawcą projektu była Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marcina w Pisarzowicach, a całość prac koordynował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach, który był partnerem projektu, odpowiedzialnym za realizację i nadzór nad prawidłowym przebiegiem zadania.

Przez trzy dni spotkań centrum kultury, po tak długiej przerwie związanej z pandemią koronawirusa, znów tętniło życiem. We wszystkich trzech promocjach publikacji uczestniczyli licznie zebrani goście zaproszeni przez proboszcza Pisarzowic, burmistrza Wilamowic i autorów publikacji.

Pierwsza odbyła się promocja książki pt. „Krótkie  historie o Żołnierzach I Wojny Światowej  pochodzących z Pisarzowic”, której autorami są p. Bronisław Gawron i p. Tomasz Woźny. Wspomniana publikacja powstała na podstawie rozmów z krewnymi osób biorących udział w I Wojnie Światowej oraz starych fotografii z tego okresu, przechowywanych w rodzinnych albumach. Mimo, że od tego czasu minęły cztery pokolenia, to pamięć w rodzinach mieszkańców Pisarzowic o swoich krewnych - żołnierzach jest ciągle żywa. Książka poświęcona jest żołnierzom z Drużyny Strzeleckiej „Sokoła” z Pisarzowic, jak i powołanych  do wojska austriackiego mieszkańców tej miejscowości. Niezwykle cenna historia bohaterów spisana na ponad 120 stronach, dla których słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna stanowiły prawdziwe drogowskazy w życiu. Hołd poległym żołnierzom poprzez złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową na budynku GCDT oddali burmistrz Wilamowic Marian Trela, proboszcz parafii ks. Janusz Gacek, wnuk płk Mariana Pilarskiego - Dariusz Pilarski oraz autorzy publikacji Bronisław Gawron i Tomasz Woźny.

Kolejna promocja książki pt. „Szukając korzeni. Rys historyczny rozwoju Straży Pożarnej w Pisarzowicach” autorstwa p. Marka Okrenta, to spotkanie z historią sprzed 140 laty, nawiązującą do informacji o wsi Pisarzowice i jej mieszkańcach, dziejów rozwoju pożarnictwa, celach i sposobach działania strażaków, a przede wszystkim o powstaniu i dziejach miejscowej jednostki OSP do 1939 roku. Autor w publikacji próbuje na nowo opowiedzieć, pokazać i przypomnieć o znaczeniu tego, co dawno zapomniane. Próbuje odnaleźć to, co zagubione w mrokach historii, ale przede wszystkim zachować to, co jeszcze się da, bazując na pamięci, zdjęciach, dokumentach mieszkańców oraz innych dostępnych źródłach wiedzy. Publikacja ma na celu ocalenie od zapomnienia informacji o organizacji, jej członkach, rozwoju i działalności jednostki oraz zachęcanie mieszkańców do aktywnego działania w szeregach jednostki, na rzecz zachowania dorobku materialnego. Po wystąpieniu autora miłym akcentem spotkania był występ Orkiestry Dętej OSP Pisarzowice nagrodzony gromkimi oklaskami zgromadzonej publiczności.

W ostatnim dniu odbyła się promocja książki dr Jana Rodaka „Kazania Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku” Tom II: „Kazania pisarzowickie”. Część 1: (1643-1646). To wydanie drukiem po prawie 400 latach od powstania 50-ciu rękopiśmiennych kazań ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku (1609-1685). Zachowały się one do naszych czasów w archiwum parafialnym w Pisarzowicach. Ks. Zdziewojski był proboszczem w Wilamowicach w latach 1640-1644 i 1660-1662 oraz w Pisarzowicach w latach 1643-1653. Zachowane po nim rękopiśmienne kazania stanowią materialne dziedzictwo dawnych mieszkańców dzisiejszej Gminy Wilamowice. Kazania zaliczyć należy do sfery dziedzictwa religijnego, kulturowego, językowego i literackiego tego terenu. To unikalny w skali całego kraju pomnik staropolskiego piśmiennictwa, świadczący o wysokiej kulturze literackiej autora „Kazań” - ks. Zdziewojskiego, który był także przez krótki czas profesorem Akademii Krakowskiej. Teksty kazaniowe w przyszłości mogą stać się nieocenionym źródłem wiedzy do dalszych badań nad życiem religijnym i kulturą duchowną dawnych mieszkańców Pisarzowic i Wilamowic. Autor podczas spotkania poprzez prezentację multimedialną i dzieła przybliżył postać tego wielkiego kaznodziei. Wspomniał też o śp. ks. Juliuszu Olejaku i kardynale Marianie Jaworskim, którzy mocno „kibicowali” powstaniu tej publikacji, lecz niestety już się jej nie doczekali.

Wszystkie publikacje zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem wynikającym z możliwości otrzymania bezpłatnego egzemplarza wraz z dedykacją. Podczas spotkań z ust autorów padały miłe słowa podziękowań w kierunku wszystkich zaangażowanych w prace nad powstawaniem publikacji, udostępnianiem informacji i materiałów zdjęciowych. Szczególne słowa uznania za podjęcie inicjatywy wsparcia w wydaniu publikacji zostały skierowane do ks. proboszcza Janusza Gacka i burmistrza Mariana Treli.

Ostatnią, czwartą publikacją, której promocję zaplanowano na sierpień br. będzie Monografia Zespołu Regionalnego „Cepelia Fil-Wilamowice” pt. „Z wilamowskim folklorem przez Europę” działającego pod patronatem M-GOK w Wilamowicach. Autorką publikacji jest Pani dr Jolanta Danek.

MGOK

Galeria zdjęć z promocji publikacji "Krótkie historie o żołnierzach I wojny światowej pochodzących z Pisarzowic": https://mgok.wilamowice.pl/tresc/promocja-publikacji-kr-tkie-historie-o-o-nierzach-i-wojny-wiatowej-pochodz-cych-z-pisarzowic

Galeria zdjęć z promocji publikacji "Szukając korzeni. Rys historyczny rozwoju Straży Pożarnej w Pisarzowicach": https://mgok.wilamowice.pl/tresc/promocja-publikacji-szukaj-c-korzeni-rys-historyczny-rozwoju-stra-y-po-arnej-w-pisarzowicach

Galeria zdjęć z promocji publikacji "Kazania Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku" Tom II: "Kazania pisarzowickie". Część I: (1643-1646): https://mgok.wilamowice.pl/tresc/promocja-publikacji-kazania-grzegorza-jana-zdziewojskiego-z-asku-tom-ii-kazania-pisarzowickie

 

 

Projekty unijne

Projekty MKiDzN