28.02.2021
Imieniny: Ludomira, Makarego i Wiliany
...

Jesteś tutaj

Program priorytetowy Czyste Powietrze

Wersja do wydruku

 Program Czyste Powietrze  zadbaj o swój kawałek nieba!

 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących budynków jednorodzinnych.
W ramach tego programu, Mieszkańcy Gminy Wilamowice mogą otrzymać dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę starych pieców i kotłów na paliwa stałe;
  • modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
  • docieplenie przegród budowlanych;
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
  • instalacje odnawialnych źródeł energii.

Beneficjentami programu są osoby fizyczne będące właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

W obecnej edycji programu został wprowadzony podział na dwie grupy beneficjentów:

  •  z podstawowym poziomem dofinansowania;
  •  z podwyższonym poziomem dofinansowania.

 

 

 

 

Źródło: www.globenergia.pl

 

 

 

 

Wykaz urządzeń, na które można uzyskać dotację z podziałem poziomu dofinansowania przedstawia poniższa tabela:

 

 

Podstawowy

poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania

Wymagana
klasa
energetyczna

Urządzenie

Maksymalna
intensywność
dofinansowania

Maksymalna
kwota
dotacji (zł)

Maksymalna
intensywność
dofinansowania

Maksymalna
kwota
dotacji (zł)

Pompa ciepła powietrze/woda

30%

9 000

60%

18 000

A+

Pompa ciepła powietrze/woda
o podwyższonej klasie
efektywności energetycznej

45%

13 500

60%

18 000

A++

Pompa ciepła
typu powietrze/powietrze

30%

3 000

60%

6 000

A++

Gruntowa pompa
ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

45%

20 250

60%

27 000

A++

Kocioł gazowy
kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

A

Kotłownia gazowa

45%

6 750

75%

11 250

A

Kocioł olejowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

A

Kocioł na węgiel

30%

3 000

60%

6 000

B

Kocioł zgazowujący drewno

30%

6 000

60%

12 000

A+

Kocioł na pellet drzewny

30%

6 000

60%

12 000

A+

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

45%

9 000

60%

12 000

A+

Ogrzewanie elektryczne

30%

3 000

60%

6 000

 

Instalacja CO i CWU
(w tym kolektory słoneczne
i pompy ciepła do c.w.u.)

30%

4 500

60%

9 000

Kolektory
– Solar
Keymark,
Pompy do c.w.u. – A

Rekuperacja

30%

5 000

60%

10 000

A

Mikroinstalacja PV

50%

5 000

50%

5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.globenergia.pl

 

 

 

 

 

Treść obecnej  wersji programu oraz pomocne informacje możecie Państwo znaleźć na stronach:

https://portal.wfosigw.katowice.pl/wymagana-dokumentacja

https://czystepowietrze.gov.pl/ogolne/pytania-i-odpowiedzi/

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

https://portal.wfosigw.katowice.pl/

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

 

 

KALKULATOR DO WYLICZENIA GRUBOŚCI IZOLACJI:

 

Kalkulator do wyliczenia grubości ocieplenia przegród budowlanych – m.in. ścian, stropodachu, podłóg – oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych. Parametry zostały dobrane tak, aby użytkownik mógł wybrać odpowiedni rodzaj i grubość materiału izolacyjnego mając pewność, że po przeprowadzeniu termomodernizacji wybranych przegród będą one spełniać obowiązujące i przyszłe wymagania techniczne (WT 2021), które wejdą w życie od 31.12.2020 r. zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.):

 

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

 

Przypominamy, iż szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać
w punkcie informacyjnym w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji przy ul. Paderewskiego 3
 w Wilamowicach (w godzinach pracy Urzędu)

lub

telefonicznie pod numerem:

33 812 94 65.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Gospodarka odpadamiProjekty unijne Galeria