14.07.2020
Imieniny: Kamili, Kamila i Marcelego
...

Jesteś tutaj

Program priorytetowy Czyste Powietrze - nowe zasady

Wersja do wydruku

Program priorytetowy Czyste Powietrze – nabór wniosków na nowych zasadach!

 

Od dnia 15 maja 2020 r. zmieniają się zasady w programie Czyste Powietrze,
w ramach którego Mieszkańcy Gminy Wilamowice mogą otrzymać dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych pieców i kotłów na paliwa stałe;
 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • docieplenie przegród budowlanych;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • instalacje odnawialnych źródeł energii.

 

Najważniejsze zmiany w programie dotyczą:

 1. Uproszczenia zasad przyznawania dotacji;
 2. Skrócenia rozpatrywania wniosków z 90 dni roboczych do 30 dni;
 3. Uproszczenia wniosku o dotację;
 4. Wprowadzenia możliwości składania wniosku na portalu www.gov.pl
 5. Włączenia do programu sektora bankowego, który jest źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
 6. Włączenia do programu Jednostek Samorządu Terytorialnego;
 7. Integracji z programem „Mój Prąd”;
 8. Powiązania wysokości dotacji z efektem ekologicznym;
 9. Dotacji dla tych, którzy już wymienili źródło ciepła;
 10. Możliwości finansowania przedsięwzięć rozpoczętych (a nawet zakończonych).

 

Beneficjentami programu są osoby fizyczne będące właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

W nowej edycji programu zostanie wprowadzony podział na dwie grupy beneficjentów:

 •  z podstawowym poziomem dofinansowania;
 •  z podwyższonym poziomem dofinansowania*.

*Uwaga: Część druga programu dla Beneficjentów uprawnionych
do podwyższonego poziomu dofinansowania
- nabór dla tej części zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

 

Źródło: www.globenergia.pl

Wykaz urządzeń, na które można uzyskać dotację z podziałem poziomu dofinansowania przedstawia poniższa tabela:

 

 

Podstawowy

poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania

Wymagana
klasa
energetyczna

Urządzenie

Maksymalna
intensywność
dofinansowania

Maksymalna
kwota
dotacji (zł)

Maksymalna
intensywność
dofinansowania

Maksymalna
kwota
dotacji (zł)

Pompa ciepła powietrze/woda

30%

9 000

60%

18 000

A+

Pompa ciepła powietrze/woda
o podwyższonej klasie
efektywności energetycznej

45%

13 500

60%

18 000

A++

Pompa ciepła
typu powietrze/powietrze

30%

3 000

60%

6 000

A++

Gruntowa pompa
ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

45%

20 250

60%

27 000

A++

Kocioł gazowy
kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

A

Kotłownia gazowa

45%

6 750

75%

11 250

A

Kocioł olejowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

A

Kocioł na węgiel

30%

3 000

60%

6 000

B

Kocioł zgazowujący drewno

30%

6 000

60%

12 000

A+

Kocioł na pellet drzewny

30%

6 000

60%

12 000

A+

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

45%

9 000

60%

12 000

A+

Ogrzewanie elektryczne

30%

3 000

60%

6 000

 

Instalacja CO i CWU
(w tym kolektory słoneczne
i pompy ciepła do c.w.u.)

30%

4 500

60%

9 000

Kolektory
– Solar
Keymark,
Pompy do c.w.u. – A

Rekuperacja

30%

5 000

60%

10 000

A

Mikroinstalacja PV

50%

5 000

50%

5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.globenergia.pl

 

 

 

 

 

 

Treść nowej wersji programu oraz pomocne informacje możecie Państwo znaleźć na stronach:

https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-15-5-2020.html

https://portal.wfosigw.katowice.pl/wymagana-dokumentacja

https://czystepowietrze.gov.pl/ogolne/pytania-i-odpowiedzi/

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

https://portal.wfosigw.katowice.pl/

https://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci-czp/2576-czyste-powietrze-e-...

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

 

 

KALKULATOR DO WYLICZENIA GRUBOŚCI IZOLACJI:

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1600,nowe-narzedzie-dla-wnioskodawcow-czystego-powietrza.html

 

Przypominamy, iż szczegółowe informacje na temat programu można także uzyskać w punkcie informacyjnym w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji przy ul. Paderewskiego 3  w Wilamowicach (w godzinach pracy Urzędu)

lub

telefonicznie pod numerem 33 812 94 65.

 

 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Gospodarka odpadamiProjekty unijne Galeria