09.12.2023
Imieniny: Anety, Leokadii i Wiesława
...

Jesteś tutaj

PROJEKTY 2013

Wersja do wydruku

PROJEKTY 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hecznarowicach”

W miesiącu lipcu 2013r. rozpoczną się prace związane z termomodernizacją budynku OSP w Hecznarowicach. Zakres prac do wykonania jest następujący:

 • docieplenie budynku, wykonanie nowej elewacji,

 • wymiana stolarki okiennej,

 • modernizacja kotłowni – montaż nowoczesnych kotłów gazowych

 • malowanie dachu.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: Lider Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „ALMEX” Jan Stolarczyk z Żywca oraz parter: Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „WIECHA” Wiesław Fiedor z Pietrzykowic.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw, wewnętrzną drogą dojazdową, miejscami postojowymi oraz oświetleniem terenu w Hecznarowicach”

 

Dobiegają końca prace związane z budową boiska w Hecznarowicach przy ul. Spacerowej. Wykonano już podbudowę pod drogę dojazdową, ścieżkę dla pieszych i nawierzchnię boiska. Zamontowano konstrukcję piłkochwytów otaczających boisko. Ułożono kable zasilające dla latarni ulicznych.

Pozostałe prace do wykonania to:

 • ułożenie asfaltu na drodze dojazdowej, kostki brukowej na ścieżce oraz nawierzchni poliuretanowej na boisku,

 • zamontowanie wyposażenia boiska (bramki, koszte, itp),

 • zamontowanie siatek dokoła boiska (piłkochwyty),

 • zamontowanie latarni,

 • dostawa wyposażenia placu zabaw.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: lider Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane Sp. z o.o. z Bielska – Białej oraz parter: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Henryk Jurczak z Porąbki.

Termin wykonania: 31 lipca 2013r.

 

Wartość zadania brutto: 587.921,65 zł /

Koszt kwalifikowany zadania: 482.982,41 złotych

Wartość dofinansowania: 297.816,00 złotych

 

Zadanie realizowane jest w ramach Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013" w ramach Środka „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa"5 objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

 

Inwestycja została wybrana do realizacji i finansowania przez Lokalną Grupę Rybacką „Bielska Kraina” z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Piastowska 40, i realizowana jest na obszarze wdrażania przez LGR „Bielska Kraina” Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim”

Do końca lipca 2013 zostaną ukończone roboty budowlane związane z budową chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi i kanalizacją deszczową przy ul. Pięknej. Obecnie wykonano już kanalizację i podbudowę pod chodnik i zatoki. Trwają prace przy układaniu krawężników.

Długość chodnika: 860mb - od skrzyżowania z ul. Solskiego do skrzyżowania z ul. Zaciszą.

Wykonawcą zadania jest firma Usługi Budowlane i Transportowe Jerzy Żukowski z Pisarzowic. Wartość zadania brutto: 825.637,63 zł.

Koszt kwalifikowany zadania: 509.807,51 złotych

Wartość dofinansowania: 433.336,00 złotych

 

Zadanie realizowane jest w ramach Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013" w ramach Środka „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa"5 objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Inwestycja została wybrana do realizacji i finansowania przez Lokalną Grupę Rybacką „Bielska Kraina” z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Piastowska 40, i realizowana jest na obszarze wdrażania przez LGR „Bielska Kraina” Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przebudowa dróg: ulicy Pańskiej i Św. Floriana oraz budowa ronda przy ul. Szkolnej w Pisarzowicach”

W dniu 24 kwietnia 2013 oficjalnie przekazano plac budowy Wykonawcy robót, firmie EUROVIA POLSKA S.A. W ramach inwestycji przebudowana zostaną dwie drogi: ul. Pańska i ul. Św. Floriana. Wykonane zostaną nowe nakładki asfaltowe, powstaną chodniki dla pieszych oraz ścieżka pieszo – rowerowa wzdłuż rzeki Pisarzówki. Wybudowana zostanie także kanalizacja deszczowa, a także umocniony brzeg rzeki narzutem kamiennym i koszami siatkowo - kamiennymi. Przy skrzyżowaniu ul. Pańskiej i ul. Szkolnej wybudowane zostanie rondo.

Obecnie trwają prace przygotowawcze, tj.: opracowywany jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót oraz, teren inwestycji jest wytyczany przez geodetów.

Wartość zadania brutto: 1.827.875,66 zł / Termin wykonania: 31 października 2013r.

 

Realizacja zadania współfinansowana jest z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Wartość dofinansowania z NPPDL: 882.743 złotych

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach”

Okres realizacji: wrzesień 2012 – wrzesień 2013

Wartość zadania: 1.233.202,72 złotych

Kwota dofinansowania z PROW: 920.000 złotych

 

Wykonawcą robót budowlanych jest firma:

„BUDKOMPLEX” spółka jawna

Andrzej Kosturek i Wojciech Nowak

32 – 700 Bochnia, ul. Gazowa 10

 

Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKTY UNIJNE i POMOCOWE

 

 1. Wilamowice, Edukacja, Rozwój – zakończony

okres realizacji: 05.01.2009 – 30.11.2009

kwota: 895 719,00

wielkość grupy docelowej: 1250 uczniów

 

 1. Wilamowice, Edukacja, Rozwój II – zakończony

okres realizacji: 03.08.2010 – 30.08.2011

kwota: 1 207 336,00

wielkość grupy docelowej: 1261 uczniów

 

 1. Wilamowice, Edukacja, Rozwój III – zakończony

okres realizacji: 01.09.2011 – 31.07.2012

kwota: 342 800,00

wielkość grupy docelowej: 508 uczniów

 

 1. Przedszkola – Rozwój – Gmina – Wilamowice – zakończony

okres realizacji: 12.10.2009 – 31.12.2010

kwota: 1 304 500,00

w tym wkład własny: 19 567,50

wielkość grupy docelowej: 399 dzieci

 

 1. Przedszkolaki z Wilamowic – zakończony

okres realizacji: 01.09.2011 – 30.06.2012

kwota: 240 000,00

w tym wkład własny: 3 600,00

wielkość grupy docelowej: 271 dzieci

 

 1. Wspomaganie ucznia w procesie nauczania – zakończony

okres realizacji: 01.09.2011 – 30.06.2012

kwota: 226 638,00

wielkość grupy docelowej: 381 dzieci

 

W ramach środków pomocowych z udziałem środków z budżetu Państwa w 2012r. został wykonany:

 

 1. Remont drogi gminnej – ul. Pańskiej w Pisarzowicach wraz z odwodnieniem - na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Przecznia w km 0+555 do 1+625

  (1 192 885,48 zł w tym: 1 187 965 zł z budżetu państwa)

 

Obecnie trwa:

 

 1. Odbudowa drogi ul. Granicznej w Dankowicach – na odcinku 590,58mb, od skrzyżowania z ul. Spokojną do skrzyżowania z ul. Kaniowską w km 0+000 - +590,58.

  (805.033,44 zł w tym: 801.256,00 zł z budżetu państwa)

 

 

 

Natomiast Zarząd Powiatu zrealizował z udziałem Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych zadanie:

 

 1. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice (ul. Bielska-Oświęcimska) z drogą powiatową nr 4489S Kaniówek - Dankowice - Stara Wieś (ul. Św. Wojciecha) wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Bielskiej-Oświęcimskiej, w miejscowości Dankowice z udziałem dofinansowania Gminy Wilamowice w wysokości: 937.500,00 zł brutto

Obecnie trwa:

 

 1. "Przebudowa drogi powiatowej 4487 S Hecznarowice przez wieś – ul. Odsole".

  Zadanie to jest realizowane z 50% udziałem Gminy Wilamowice w wysokości: 270.000,00 zł brutto

 

 

     

 Wilamowice, Edukacja, Rozwój  E-Urząd w Gminie Wilamowice

 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Mieszkańców Gminy<br />Wilamowice   Modernizacja Ośrodków Kultury w Wilamowicach i Rajeckich Teplicach z przeznaczeniem na współpracę międzynarodową

 

Podatki 2015

Podatki 2015

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Petycje i zapytania do urzędu Projekty unijne

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Grobonet

Galeria