03.06.2020
Imieniny: Anatola, Leszka i Tamary
 

Jesteś tutaj

Promocja wyjątkowej książki doktora Jana Rodaka „Kazania Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku”

Wersja do wydruku

20 września w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach miała miejsce promocja książki dr Jana Rodaka pt. „Kazania Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku”.

Wzięli w niej udział m.in. Senator RP Andrzej Kamiński, Burmistrz Wilamowic Marian Trela, Przewodnicząca Rady Miejskiej Stanisława Kudłacik, Członkowie Komisji ds. Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, Ks. Prałat Michał Boguta, Ks. Prałat Stanisław Morawa, Ks. Kanonik Janusz Gacek. Ks. Kanonik Grzegorz Then, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Barbara Grabowska wraz z pracownikami, Dyrektorzy Szkół z Gminy Wilamowice - Pani Genowefa Lisewska, Mariola Dylewska-Mitoraj, Panie Beata Nycz i Alicja Dusik - Przedstawiciele Stowarzyszenie na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wilamowice „Wilamowianie”, Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury Aleksander Nowak wraz z Zastępcą dr Jolantą Danek wraz z pracownikami oraz znajomi i przyjaciele autora książki.

Dr Jan Rodak - historyk literatury, edytor, niestrudzony badacz działalności ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku - kapłana, kaznodziei, poety, bibliofila a także budowniczego świątyń - dla którego poświęcił blisko 22 lata swojego życia. Tą niezwykłą postać starał się przybliżyć zebranym, przedstawiając niezwykłe fakty z jego życia.

Książkę tę dr Rodak dedykował Ks. Prałatowi Michałowi Bogucie w hołdzie za Jego 50-letnia posługę kapłańska w Wilamowicach, parafii w której ks. Zdziewojski również pełnił funkcję proboszcza.

Na zakończenie każdy z przybyłych otrzymał książkę, w której słowa dedykacji skreśli zarówno jej autor jak również ks. Prałat Michał Boguta.

G.R.


 

 

Projekty unijne

Projekty MKiDzN