09.12.2023
Imieniny: Anety, Leokadii i Wiesława
...

Jesteś tutaj

Rondo w Pisarzowicach

Wersja do wydruku

W piątek 22 listopada komisyjnie odebrano dużą inwestycję w Pisarzowicach, jaką była przebudowa ulicy Św.Floriana, ulicy Pańskiej i skrzyżowania ulicy Pańskiej z ulicą Szkolną, gdzie  powstało rondo. Cała inwestycja w sposób znaczący poprawiła bezpieczeństwo zarówno pieszych,  jak i kierujących pojazdami na wymienionych odcinkach.

Wartość zadania brutto to kwota 1.827.875,66 zł. Inwestycja ta współfinansowana była z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych z budżetu Gminy Wilamowice  oraz z budżetu Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej, które partycypowało w kosztach budowy ronda. Zarząd dróg powiatowych był również wykonawcą odcinka ulicy Szkolnej od granicy z Kozami do ronda.

Po obchodzie i sprawdzeniu całej inwestycji Komisja zaproszona została przez panie z Koła Gospodyń do Domu Kultury na symboliczny poczęstunek. Tu była okazja do podpisania protokołu odbioru, podsumowania i podziękowania. Sołtys Pisarzowic w imieniu własnym,  a także w imieniu wszystkich mieszkańców bardzo serdecznie podziękował wszystkim za  piękną i zarazem potrzebną inwestycję. A lista do podziękowań była długa.

Rozpocząć należy od tych, którzy widzieli i zgłosili taką potrzebę. Następnie musiał być ktoś, kto przelał to na papier opracowując szczegółową dokumentację całej inwestycji. Kolejna grupa to Ci, którzy szukali środków finansowych na zapłacenie inwestycji. Ogromna tutaj zasługa Burmistrza Pana Mariana Treli, jego zastępcy Pana Stanisława Gawlika, Starosty Powiatu Bielskiego Pana Andrzeja Płonki. Ich działania okazały się, jak widać bardzo skuteczne. Następnie w drodze przetargu należało wyłonić firmę, która  zadanie zrealizowała. Sporo pracy włożyli w to przedstawiciele Urzędu Gminy w Wilamowicach. Wybrali dobrą firmę „EUROWIA”, z którą blisko współpracowała firma Usługi Budowlane i Transportowe Jerzy Żukowski z Pisarzowic. Miło było patrzeć na szybki postęp prac mimo kłopotów, jakie sprawiały wejścia na prywatne tereny. Wymagały one bowiem wielu rozmów i wielu uzgodnień. Wszystkie na szczęście kończyły się uzyskaniem wspólnego stanowiska. Kolejna grupa to ci, którzy nadzorowali prawidłowość prowadzonych prac. Wiele czasu oprócz inspektora nadzoru poświęcili tej inwestycji pracownicy Urzędu Gminy z burmistrzami na czele, Zarządu Dróg Powiatowych (też partycypowali w tej inwestycji) oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych. Kończąc swoje wystąpienie Stanisław Peszel raz jeszcze podziękował wszystkim, którzy w jakiejkolwiek formie przyczynili się do tej jakże potrzebnej inwestycji.

Jej efekt można zobaczyć na poniższych fotografiach – jak było, a jak jest obecnie.

SP