25.02.2021
Imieniny: Almy, Cezarego i Jarosława
...

Jesteś tutaj

SMOG - Poziom III

Wersja do wydruku

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

 

POZIOM 3

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

godz. 9.00 dnia 17.12.2019 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 9.00 dnia 17.12.2019 r. do godz. 24.00 dnia  17.12.2019 r

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza dla stężeń średniodobowych pyłu PM10 na dzień 17.12.2019 r. wykonana na podstawie analizy wyników pomiarów, a na dzień 18.12.2019 r. przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

 

Dzień 17.12.2019 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrze na stacjach monitoringu na poniższych obszarach, ze względu na pył zawieszony PM10, jakość powietrza będzie bardzo zła.

Prognozowane na dzień 17.12.2019 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: Tychy, powiat bieruńsko-lędziński, powiat pszczyński, powiat bielski (gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Wilamowice).

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 17.12.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:

szacunkowa sumaryczna liczba ludności zamieszkującej obszary miast i powiatów wymienionych powyżej: 397 623 osób.

 

 

 

 

Dzień 18.12.2019 r