04.10.2023
Imieniny: Edwina, Rosławy i Rozalii
...

Jesteś tutaj

Sołtys Dankowic zwołuje ZEBRANIE WIEJSKIE

Wersja do wydruku

Sołtys Dankowic zwołuje

 

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

w niedzielę 24 września 2023 r.

o godz. 9.00 w budynku OSP

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie zebrania wiejskiego przez Sołtysa i przywitanie gości.

 2. Wybór Przewodniczącego, Protokolanta Zebrania Wiejskiego

  i Komisji Uchwał i Wniosków.

 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku Zebrania Wiejskiego.

 4. Wystąpienie zaproszonych gości.

 5. Sprawozdanie za rok 2022-2023.

 6. Zatwierdzenie propozycji podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok 2024.

 7. Wolne wnioski.

 8. Podjęcie uchwał i zaprotokołowanie złożonych wniosków.

 9. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dankowice.

 

SOŁTYS

KAROL NORYMBERCZYK