27.05.2018
Imieniny: Amandy, Jana i Juliana
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Spotkania konsultacyjno-informacyjne dla potencjalnych wnoskodawców

Wersja do wydruku

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
Bielska Kraina

zaprasza na spotkania konsultacyjno-informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, w szczególności:

  • tworzących miejsc pracy
  • przedstawicieli grup defaworyzowanych* (w tym rybaków)

Planujesz realizację operacji na terenie jednej z gmin członkowskich Stowarzyszenia tj.: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Wilamowice i jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania z priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze 2014-2020, przyjdź na bezpłatne spotkania informacyjne dotyczące zasad oceniania i wyboru operacji przez RLGD.

 

20 kwiecień 2017:  Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
43-512  Bestwina ul. Krakowska 123    godz. 9.00 – 14.00

27 kwiecień 2017:   Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy

43-385  Jasienica 1360 „Drzewiarz”      godz. 9.00 – 14.00

Na spotkaniach przedstawione zostaną m.in.: wyjaśnienia dotyczące interpretacji kryteriów ocen używanych przez Radę Rybackiej Lokalnej Grupy Działania (cele, wskaźniki, kryteria), akty prawne oraz założenia LSR.

W celu rejestracji na spotkanie należy wypełnić formularz dostępny
na stronie internetowej lub w sekretariatach urzędów gmin i dostarczyć
go osobiście, wysłać pocztą lub emailem (zeskanowany) na adres l.kisiala@bielskakraina.pl, biuro@bielskakraina.pl  do dnia 14.04.2017 r.

 

Bliższe informację pod nr telefonu: 33 810 57 35 wew. 20

* Ilość miejsc ograniczona (liczy się kolejność zgłoszeń)

* Osoby poniżej 35 roku życia lub powyżej 55 roku życia,
  rybacy.