20.09.2020
Imieniny: Eustachego, Faustyny i Renaty
...

Jesteś tutaj

Spotkanie informacyjne

Wersja do wydruku

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zaprasza na spotkanie informacyjne przed planowanymi naborami wniosków w ramach projektów grantowych: Aktywni Mieszkańcy Ziemi Bielskiej oraz Budowanie potencjału NGO’s.

Spotkanie odbędzie się 13 września 2019 r. (piątek) w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie LGD Ziemia Bielska, ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała (III piętro).

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się kto i na jakich zasadach może ubiegać się o grant oraz jak wypełnić wniosek o powierzenie grantu. Uwaga! Uczestnictwo w szkoleniu uprawnia do dodatkowych punktów w ocenie kryterialnej wniosku.

 

Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 33 8 18 34 11

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 11.09.2019 r. - ilość miejsc jest ograniczona do 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania limitu miejsc spotkanie zostanie powtórzone w późniejszym terminie.

 

Uwaga!

 

•        Nabory skierowane są do Wnioskodawców z obszaru Ziemi Bielskiej (którzy nie prowadzą działalności gospodarczej), 

•        W naborze Budowanie potencjału NGO’s mogą wziąć udział wyłącznie organizacje pozarządowe,

•        Wartość projektów w obu naborach – od 5.000,00 do 15.000,00 zł,

•        Wysokość dofinansowania – do 100%, w formie refundacji poniesionych kosztów.

Joanna Kasperek

Specjalista ds. animacji lokalnej, współpracy i promocji
LGD Ziemia Bielska
ul. T. Regera 81
43-382 Bielsko-Biała
tel. 33 8 18 34 11
e-mail: projekty@ziemiabielska.pl
www.ziemiabielska.pl