03.08.2021
Imieniny: Augustyna, Kamelii i Lidii
...

Jesteś tutaj

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami od 01.01.2021r.

Wersja do wydruku

Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz wysokość zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

od 01 stycznia 2021 roku

 

Od 01 stycznia 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 26,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny od 01 stycznia 2021 roku wynosi 53,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Od 01 stycznia 2021 roku zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – wysokość zwolnienia wynosi 3,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.

 

Uchwała NR XXVI/180/20 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 02.12.2020 r., poz. 8487).

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Gospodarka odpadamiProjekty unijne Galeria