22.07.2018
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Strategia Rozwoju Gminy Wilamowice do roku 2025

Wersja do wydruku

„Strategia Rozwoju Gminy Wilamowice do roku 2025” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Wilamowice do roku 2025”

 

Burmistrz Wilamowic zawiadamia, iż przystąpiono do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Wilamowice do roku 2025” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Wilamowice do roku 2025”. Na podstawie zarządzenia Burmistrza Wilamowic z dnia 18.07.2017  projekt dokumentu został udostępniony na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl. Zainteresowane osoby i podmioty mogą składać uwagi i wniosku do opublikowanego projektu w terminie od 21.07.2017 r. do 10.08.2017 r. Wypełnione formularze uwag i wniosków można:

a) składać osobiście w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wilamowicach ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice

b) wysyłać pocztą elektroniczną na adres: ug@wilamowice.pl.

c) zgłaszać ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Wilamowice w pokoju nr 13.

Zachęcamy do aktywnego włączenia się do prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Wilamowice do roku 2025” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Wilamowice do roku 2025”.