25.06.2018
Imieniny: Łucji, Witolda i Wilhelma
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Strategii Rozwoju Gminy Wilamowice

Wersja do wydruku

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Wilamowice

                 na lata 2016-2025”

 

Kończą się prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Wilamowice na lata 2016-2025”. Przygotowana została robocza wersja, w której uwzględniono propozycje zamierzeń inwestycyjnych służących rozwojowi poszczególnych miejscowości. Propozycje te zostały zgłoszone podczas spotkań z mieszkańcami oraz w złożonych do Urzędu Gminy w Wilamowicach ankietach.

Kolejnym etapem prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Wilamowice na lata 2016-2025” będą konsultacje społeczne. Na podstawie zarządzenia Burmistrza Wilamowic z dnia 25.11.2016  projekt dokumentu został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilamowicach oraz na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl . Poniżej zamieszczamy link do dokumentu: http://gmina.wilamowice.pl/files/gmina/pliki/2016/11/Strategia_Gmina%20Wilamowice_2016-2025.pdf#overlay-context=. Zainteresowane osoby i podmioty mogą składać uwagi i wniosku do opublikowanego projektu w terminie od 28.11.2016 r. do 11.12.2016 r. Uwagi i wnioski powinny zostać dostarczone na formularzu uwag w formie pisemnej do siedziby Urzędu Gminy w Wilamowicach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@wilamowice.pl .

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych „Strategią Rozwoju Gminy Wilamowice  na lata 2016-2025” zapraszamy także na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 07.12.2016 w godzinach 13.00 – 15.00 w MGOK w Wilamowicach przy ul. Staszica 2.  Podczas spotkania będzie można zadać pytania dotyczące strategii ekspertom zaangażowanym w tworzenie dokumentu oraz zgłosić uwagi do całego teksu strategii.

Zachęcamy do aktywnego włączenia się do prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Wilamowice na lata 2016-2025”.