29.05.2020
Imieniny: Benity, Maksymiliana i Teodozji
 

Jesteś tutaj

Uchwała antysmogowa

Wersja do wydruku

PRZYPOMINAMY O ZAKAZIE   SPALANIA ODPADÓW  I  O       PRZESTRZEGANIU   ZAPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ.

        Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Wilamowice, iż obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w piecach domowych  oraz na terenie nieruchomości.  Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie.

PAMIĘTAJMY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZUJE UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. wprowadził na obszarze województwa śląskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych.

Uchwała obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego.

Zgodnie z zapisami Uchwały od tego dnia wprowadza się całkowity zakaz spalania w kotłach, kominkach i piecach:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej
  3 mm wynosi więcej niż 15 %,
 • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %
  (np. mokrego drewna).

W przypadku instalacji nowych kotłów centralnego ogrzewania dopuszcza się wyłącznie eksploatację tych, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie.

Wyjątek stanowią kotły centralnego ogrzewania, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r. W tych przypadkach wymagania niniejszej uchwały, dotyczące eksploatacji kotłów centralnego ogrzewania minimum 5 klasy, obowiązywać będą:

 • od 1 stycznia 2022 r. w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
 • od 1 stycznia 2024 r. w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
 • od 1 stycznia 2026 r. w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
 • od 1 stycznia 2028 r. w przypadku kotłów spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska w naszej gminie przeprowadzane są kontrole palenisk domowych, szczególnie w budynkach, z których wydobywający się dym z kominów może wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów. Funkcjonariusze Policji oraz pracownicy Urzędu Gminy mogą wejść do budynku w celu weryfikacji spalanych w piecu materiałów. Osoby, które zostaną przyłapane na spalaniu odpadów muszą się liczyć z surowymi karami.

 PAMIĘTAJ!!! DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ODPADÓW

 

 

 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Gospodarka odpadamiProjekty unijne Galeria