01.06.2020
Imieniny: Gracji, Jakuba i Konrada
 

Jesteś tutaj

UROCZYSTA SESJA NA 100 – LECIE PCK W URZĘDZIE MIASTA W WILAMOWICACH

Wersja do wydruku

W dniu 30 października 2019 r. w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach świętowano 100-lecie powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas XIV po wyborach sesji Rady Miejskiej wręczono okolicznościowe medale "w dowód uznania za wieloletnie wspieranie Polskiego Czerwonego Krzyża".

Pośród uhonorowanych był między innymi Urząd Gminy w Wilamowicach, Rada Osiedla w Wilamowicach, Firma GE-ES KUPIEC Sp. z o.o. , Bank Spółdzielczy w Wilamowicach, Firma ELMAR Małgorzata i Kazimierz Foks, Miejsko Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Wilamowicach oraz Tadeusz Gąsiorek Honorowy Prezes MGK HDK w W-ce i Piotr Kwaśniewski członek zarządu HDK w W-ce. Po przedstawieniu zaproszonych gości głos zabrał Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża pan Bogdan Ogrocki.
Rok 2019 jest rokiem Polskiego Czerwonego Krzyża.
Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą polską organizacją humanitarną, która została założona 18 stycznia 1919 roku. Jest członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się między innymi: udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych. (źródło: Wikipedia)

Pan Ogrocki ucieszył się z zaproszenia, ponieważ bardzo lubi odwiedzać Wilamowice. Klub HDK w Wilamowicach istnieje od 39 lat i jest jednym z trzech najstarszych klubów HDK działających w Oddziale PCK w Bielsku-Białej, który zrzesza 23 kluby HDK. Członkowie tego klubu oddali łącznie około 4,5 tysiąca litrów krwi pełnej. Jeden z członków klubu oddał ponad 65 litrów krwi. W klubie obecnie jest około 120 czynnych członków. A przez 39 lat działalności do klubu przynależało ponad 800 członków. Około 300 członków klubu ma odznaczenia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.

Z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża został wydany medal okolicznościowy dla uhonorowania instytucji, organizacji, firm oraz wszystkich dobroczyńców, którzy wpierają PCK w jego działalności. Następnie nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń przez Dyrektora Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK pana Bogdana Ogrockiego. Wszyscy uhonorowani podkreślali zgodnie, że bardzo dziękują za odznaczenie i będą dalej wspierali PCK oraz Honorowych Dawców Krwi.