20.06.2021
Imieniny: Bogny, Rafaeli i Rafała
...

Jesteś tutaj

UWAGA!!! KONTROLA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH

Wersja do wydruku

UWAGA!!!

KONTROLA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH – WERYFIKACJA WSKAŻE OSOBY NIEUJĘTE W ZŁOŻONYCH DEKLARACJACH

 

Burmistrz Wilamowic informuje, że prowadzi weryfikację złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod kątem liczby osób zamieszkujących.

 

Weryfikacja prowadzona jest w oparciu dane pochodzące z kilku źródeł:

- dokumenty uprawniające do pobierania świadczenia 500+,

- dokumenty przyjęcia dzieci do szkół i przedszkoli,

- dokumenty meldunkowe,

- dokumenty o dostarczanie wody i odbiór ścieków,

- dokumenty pomocy społecznej, wywiad środowiskowy, inne.

 

Zatem proszę zweryfikować czy informacja o ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość podana w deklaracji jest zgodna ze stanem faktycznym. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w odniesieniu do liczby osób zamieszkujących proszę o niezwłocznie złożenie nowej deklaracji w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, 43-330 Wilamowice.

Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub podanie w niej niewłaściwych danych dotyczących ilości osób zamieszkałych nieruchomość, stanowi wykroczenie. Tym samym podlega karze grzywny zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia.