07.08.2020
Imieniny: Donaty, Olechny i Kajetana
...

Jesteś tutaj

UWAGA - KONTROLE SPALANIA ODPADÓW !

Wersja do wydruku

KONTROLE SPALANIA ODPADÓW
NA TERENIE GMINY WILAMOWICE

 

Urząd Gminy w Wilamowicach informuje, iż na terenie Gminy Wilamowice przeprowadzane są kontrole dotyczące przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie spalania odpadów i niedozwolonych paliw w piecach grzewczych, oraz spalania odpadów (w tym pozostałości roślinnych) na powierzchni ziemi.
Czynności kontrolne przeprowadzane są przez minimum dwóch  upoważnionych przez Burmistrza Wilamowic na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, pracowników Urzędu Gminy.

 

Kontrole mogą być przeprowadzane w godzinach 800-2200, bez wcześniejszego powiadomienia. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika.
Kontrolowany jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli na terenie jego nieruchomości.
W ramach kontroli sprawdzeniu podlegają: rodzaj stosowanego urządzenia grzewczego, zawartość urządzenia, materiały przygotowane do spalenia oraz, w przypadku podejrzenia spalania odpadów, popiół. Kontrolujący mogą wykonać zdjęcia oraz poprosić o przedstawienie dokumentów dotyczących posiadanego kotła oraz zakupionego opału.
Podczas kontroli sporządzony zostaje protokół, którego kopia zostaje przekazana kontrolowanemu – bezpośrednio podczas kontroli lub listownie po jej zakończeniu.
Jeżeli prowadzący kontrolę spotkają się z jej celowym utrudnianiem bądź uniemożliwianiem, na miejsce może zostać wezwany patrol policji.

 

Tryb przeprowadzenia kontroli szczegółowo opisuje procedura, przyjęta Zarządzeniem  Nr 13/2019 Burmistrza Wilamowic z dnia  7 marca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w zakresie zakazu spalania odpadów  i niedozwolonych paliw  
w paleniskach  domowych   na terenie Gminy Wilamowice.

 

Pliki: 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Gospodarka odpadamiProjekty unijne Galeria