16.01.2019
Imieniny: Mascelego, Walerii i Włodzimierza
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Uwaga zmiana w prawie wodnym.

Wersja do wydruku

Uwaga zmiana w prawie wodnym. Nowe obowiązki dla właścicieli nieruchomości.

 

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy Prawo wodne, tj. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.). Nowym zadaniem wójta/ burmistrza/prezydenta miasta, wynikającym z tej ustawy, jest pobór opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

 

Z wyżej przywołanej definicji tej opłaty wynikają warunki, które muszą być spełnione łącznie:

1) nieruchomość, na której wykonywane są roboty lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem i mające wpływ na zmniejszenie retencji ma powierzchnię powyżej 3500 m2,

2) zmniejszenie retencji polega na wyłączeniu z powierzchni biologicznie czynnej więcej niż 70% powierzchni nieruchomości,

3) nieruchomość, na terenie której następuje zmniejszenie naturalnej retencji położona jest
na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

 

W związku z powyższym jeżeli otrzymacie Państwo zawiadomienie Burmistrza Wilamowic o opłatach za usługi wodne prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia oraz doręczenie go do Urzędu Gminy w Wilamowicach. Na podstawie złożonych oświadczeń pracownicy urzędu ustalą, kto jest zobowiązany do dokonania opłaty. Osobom, które będą zgodnie z przepisami prawa zobowiązane do dokonania opłaty wyślemy stosowną pisemna informację.

 

W przypadku nieprzesłania w/w aktualnej informacji o nieruchomości, omawiana opłata zostanie ustalona na podstawie posiadanych przez tutejszy Organ informacji i materiałów oraz ewentualnych działań kontrolnych.