15.07.2020
Imieniny: Henryka, Igi i Włodzimierza
...

Jesteś tutaj

V Powiatowy Przegląd Kronik OSP - Wilamowice 2019

Wersja do wydruku

We współczesnym świecie trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie miast i wsi bez takiej służby publicznej, jaką jest Ochotnicza Straż Pożarna. Stanowi ona nieodłączny ich element, ciesząc się najwyższym zaufaniem społecznym i prestiżem. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych nie ogranicza się tylko do akcji ratowniczo-gaśniczych. Od swoich początków pełnią one ważną rolę kulturotwórczą w środowiskach lokalnych. Istotną częścią ich aktywności jest kronikarstwo. 

Właśnie jemu poświęcony był V Powiatowy Przegląd Kronik OSP, który odbył się 27 lipca 2019 roku w Wilamowicach. Połączono go z promocją długo oczekiwanej książki pt. Historia motoryzacji Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu bielskiego, przygotowanej przez Komisję Historyczną i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej, pod redakcją Jacka Tomaszczyka przy współpracy Beaty Nycz i Zbigniewa Waloszczyka. 
Na spotkanie przybyło wielu gości, wśród których byli senator RP Andrzej Kamiński, członek Zarządu Powiatu Barbara Adamska, redaktor miesięcznika „Mój Powiat” Alina Macher, burmistrz Gminy Wilamowice Marian Trela, przewodnicząca Rady Gminy Wilamowice Stanisława Kudłacik, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Zbigniew Mizera oraz prezesi, naczelnicy i przedstawiciele jednostek OSP z terenu powiatu bielskiego. 
Imprezę poprowadził Jacek Tomaszczyk, przewodniczący Komisji Historycznej, głównego organizatora przeglądu, a gości przywitał prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Stanisław Nycz. Słowa uznania dla strażaków i ich wszechstronnej działalności wyraził gospodarz Gminy Wilamowice burmistrz Marian Trela.
Celem odbywającego się rokrocznie konkursu jest pokazanie kronikarskiego dorobku Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu bielskiego. Kroniki dokumentują historię i działalność jednostek oraz wiele wydarzeń z życia lokalnych społeczności. Kronikarze, poświęcając swój czas na spisywanie historii pożarnictwa, wykonują rzetelną pracę. W ten sposób utrwalają nie tylko ważne wydarzenia, ale także codzienny trud strażaków ochotników. 
Kroniki stały się między innymi ważnym źródłem informacji dla autorów promowanej publikacji poświęconej motoryzacji w pożarnictwie. Zabierając głos w imieniu starosty bielskiego Andrzeja Płonki, członek Zarządu Powiatu Barbara Adamska stwierdziła, że książka ta dokumentuje historię straży przez pryzmat motoryzacji jednostek powiatu bielskiego oraz przedstawia zaradność i energię ludzi budujących Ochotnicze Straże Pożarne. W imieniu starosty i swoim własnym serdecznie podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania. 
Do przeglądu zgłoszonych zostało dziesięć kronik z terenu powiatu bielskiego, gościnnie jedna z SDH Rzeka z Republiki Czeskiej oraz jedna publikacja pt. 130 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Hecznarowicach autorstwa Beaty Nycz. Oceniała je komisja w składzie: przewodniczący, dr nauk humanistycznych Maciej Bujakowski z Akademii Techniczno-Humanistycznej z Bielska-Białej oraz członkowie - dr Rafał Dmowski z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego z Siedlec i dh Jerzy Gruchlik. Jurorzy zgodnie podkreślali, że dokonanie oceny nie było łatwe. Ostatecznie za wzorowe uznali: Kronikę OSP Rybarzowice prowadzoną przez Stanisława Górnego, Kronikę OSP Jaworze prowadzoną przez Danutę Pawlus i Czesława Malchara, Kronikę OSP Bestwina prowadzoną przez Jana Oziminę oraz Kronikę OSP Świętoszówka prowadzoną przez Zofię i Andrzeja Rojczyków. Wyróżniono także kroniki z Bestwinki, Szczyrku, Wilkowic, Kóz i Wilamowic. Oddzielne kategorie stanowiły Fotokronika z OSP Bujaków, Kronika MDP z Grodźca i Kronika Zespołu Regionalnego OSP z Jaworza, które otrzymały także wyróżnienie. Wysoko oceniona przez jurorów została publikacja OSP Hecznarowice.
Podsumowując wyniki przeglądu, jurorzy podziękowali kronikarzom za trud włożony w prowadzenie kronik i gratulowali wytrwałości oraz konsekwencji. Zaapelowali też do zebranych, żeby pisali pamiętniki i dzienniki, bo jest to najlepszy sposób na dokumentowanie historii, a także jedyne obiektywne źródło wiedzy o życiu i działalności straży pożarnej w danej miejscowości. 
Ważnym punktem programu przeglądu była wizyta w Izbie Pamięci OSP Wilamowice. Goście przeglądu byli pod wielkim wrażeniem zgromadzonych tutaj zbiorów muzealnych związanych z historią tej jednostki. Uroczystość uświetnił przyjęty z aplauzem występ Orkiestry Dętej OSP Wilamowice pod batutą Mariusza Płonki. 
Kroniki OSP w Rybarzowicach, Jaworzu i Świętoszówce będą reprezentować powiat bielski w XXVI Ogólnopolskim Konkursie Kronik OSP, który w tym roku odbędzie się w Olsztynie. W kategorii pamiętniki, wspomnienia relacje i opracowania „Z dziejów OSP” zgłoszone też zostały Historia motoryzacji Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu bielskiego oraz 130 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Hecznarowicach.

Beata Nycz

Zdjęcia z wydarzenia
 

Projekty unijne

Projekty MKiDzN