25.09.2018
Imieniny: Aureli, Kamila i Kleofasa
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

WALNE ZEBRANIE OSP PISARZOWICE

Wersja do wydruku

           Dnia 10 lutego br. na sali OSP w Pisarzowicach była doniosła uroczystość. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP zostały  wręczone dwa odznaczenia. Ale przejdźmy do początku.

O godzinie 17:00 prezes OSP Tadeusz Łaś otworzył zebranie Rozkazem: „Poczet Sztandarowy Sztandar Wprowadzić”. Na salę został uroczyście wprowadzony sztandar jednostki. Po przywitaniu zebranych druhów, druhen i gości w osobach: Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej bryg. Zbigniewa Mizery, Burmistrza Gminy Wilamowice Mariana Treli, Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego Danuty Kożusznik, Radnych Rady Powiatu pani Doroty Nikiel, pana Jerzego Kubika, Radnych Gminy Wilamowice, panów: Grzegorza Cieślaka, Macieja Derbina, Andrzeja Nycza, Damiana Bogacza, Sekretarza Zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP dh Romana Jędrzejko, Wiceprezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Jacka Wójcika, prezesów organizacji działających w naszej miejscowości, dyrektora przedszkola pani Grażyny Jurasz, delegacji z sąsiednich jednostek OSP, przedstawicielki Hufca Beskidzkiego Związku  Harcerstwa Polskiego, sponsorów oraz muzyków orkiestry dętej działającej  przy OSP w Pisarzowicach.

Orkiestra  pod batutą Stanisława Trembli zagrała hymn strażacki. Następnie wprowadzono poczet sztandarowy, by  radna Sejmiku Województwa Śląskiego pani Danuta Kożusznik  i  zarazem prezes Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej wraz z komendantem Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej bryg. Zbigniewem Mizerą mogli dokonać ceremonii wręczenia odznaczeń. Złotą Honorową Odznakę „Za zasługi dla województwa śląskiego” otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna, która w 2017 r. roku obchodziła swoje 120-lecie działalności. O to odznaczenie wnioskowała Rada Sołecka Pisarzowic, a poparł RZRKiOR w Bielsku-Białej, na czele z panią prezes Danutą Kożusznik. Drugą Honorową Złotą Odznakę „Za zasługi dla województwa śląskiego” otrzymał sołtys Pisarzowic, druh Stanisław  Peszel, który już od 40 lat udziela się społecznie dla Pisarzowic. O odznaczenie wnioskował Zarząd KGW Pisarzowice , a poparł wniosek RZRKiOR w Bielsku-Białej i pani Danuta Kożusznik. Po tej podniosłej uroczystości  rozpoczęło się zebranie sprawozdawcze, które bardzo  sprawnie prowadził sołtys, druh Stanisław Peszel. Przebiegało ono  zgodnie z zatwierdzonym przez obecnych Porządkiem Zebrania.

 

Po zebraniu organizatorzy poczęstowali wszystkich  poczęstunkiem przygotowanym przez panie z KGW Pisarzowice, a czas uświetniła skocznymi utworami orkiestra działająca przy OSP w Pisarzowicach.

 

 

Przewodnicząca KGW C.Puzoń