22.07.2018
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Wycinka drzew

Wersja do wydruku

 

Nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów
obowiązujące od 17 czerwca 2017 r.

 

Urząd Gminy Wilamowice informuje, że od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z 11 maja 2017 r.
o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074).

 

Wycinka drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych
i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, może nastąpić po dokonaniu zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do Urzędu Gminy Wilamowice. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy,

  • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

  • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

 

W terminie do 21 dni pracownik Urzędu Gminy przeprowadzi oględziny.

Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od daty oględzin, pod warunkiem, że Burmistrz Wilamowic nie wniesie sprzeciwu.

Wniesienie sprzeciwu stanowi podstawę wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na usunięcie drzewa.

Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie ponowne zgłoszenie zamiaru jego wycięcia.

Obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa dotyczy tych drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeżeli w ciągu 5 lat od dokonania oględzin wnioskodawca wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, która będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo –Burmistrz Wilamowic będzie zobowiązany nałożyć na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

 

W przypadku wszystkich innych podmiotów a także osób fizycznych, usuwających drzewa
w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej obowiązuje konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew.

Usunięcia drzewa przez w/w podmioty dotyczy tych drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych zmian można uzyskać w Urzędzie Gminy Wilamowice, pokój nr 19 lub telefonicznie pod nr  (33) 812 94 54.