13.08.2020
Imieniny: Elwiry, Hipolita i Radosławy
...

Jesteś tutaj

Wyniki wyborów w II turze na Prezydenta RP w dniu 12 lipca 2020 w Gminie Wilamowice

Wersja do wydruku

  Wyniki głosowania na Prezydenta RP w Gminie Wilamowice zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 roku
PONOWNE GŁOSOWANIE W DNIU 12-07-2020

 

  1 W-ce 2 D-ce 3 H-ce 4 P-ce 5 P-ce 6 P-ce 7 St. Wieś 8 Zas. Biel. Razem:
Dane dot. kart i głosów ilość % ilość % ilość % ilość % ilość % ilość % ilość % ilość % Ilość % *
L. uprawnionych 2360 100,00% 2202 100,00% 1934 100,00% 1939 100,00% 1749 100,00% 851 100,00% 1628 100,00% 732 100,00% 13395 100,00%
L. kart otrzymanych 2104 89,15% 1959 88,96% 1691 87,44% 1673 86,28% 1551 88,68% 750 88,13% 1448 88,94% 662 90,44% 11838 88,38%
L. kart wydanych 1713 72,58% 1477 67,08% 1424 73,63% 1475 76,07% 1204 68,84% 602 70,74% 1206 74,08% 540 73,77% 9641 71,97%
L. kart niewykorzystanych 390 16,53% 482 21,89% 267 13,81% 198 10,21% 347 19,84% 148 17,39% 242 14,86% 122 16,67% 2196 16,39%
L. kart wyjętych z urny 1754 74,32% 1501 68,17% 1453 75,13% 1488 76,74% 1234 70,55% 610 71,68% 1225 75,25% 540 73,77% 9805 73,20%
L. głosów nieważnych 16 0,68% 12 0,54% 12 0,62% 11 0,57% 14 0,80% 7 0,82% 6 0,37% 5 0,68% 83 0,62%
L. głosów ważnych 1738 73,64% 1489 67,62% 1441 74,51% 1477 76,17% 1220 69,75% 603 70,86% 1219 74,88% 535 73,09% 9722 72,58%
                                * % liczony do liczby uprawnionych    

 

    1 W-ce 2 D-ce 3 H-ce 4 P-ce 5 P-ce 6 P-ce 7 St. Wieś 8 Zas. Biel. Razem:
L.p. Nazwisko i imię kandydata ilość % ** ilość % ** ilość % ** ilość % ** ilość % ** ilość % ** ilość % ** ilość % ** Ilość % **
1 DUDA Andrzej Sebastian 1157 66,57% 840 56,41% 940 65,23% 735 49,76% 647 53,03% 385 63,85% 853 69,98% 297 55,51% 5854 60,21%
2 TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 581 33,43% 649 43,59% 501 34,77% 742 50,24% 573 46,97% 218 36,15% 366 30,02% 238 44,49% 3868 39,79%
  Ogółem: 1738 100,00% 1489 100,00% 1441 100,00% 1477 100,00% 1220 100,00% 603 100,00% 1219 100,00% 535 100,00% 9722 100,00%
                                  ** % liczony do liczby oddanych prawidłowo głosów    

 

Frekwencja końcowa

Nr obwodu Siedziba komisji obwodowej Liczba uprawnionych Liczba kart wyjętych z urny % (6:5)
1 2 4 5 6
1 Urząd Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, 43-330 Wilamowice 2360 1754 74,32
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi - budynek przedszkola w Dankowicach, ul. Św. Wojciecha 25, 43-331 Dankowice 2202 1501 68,17
3 Zespół Szkolno - Przedszkolny Hecznarowice, ul. Krakowska 110, Hecznarowice, 43-330 Wilamowice 1934 1453 75,13
4 Gimnazjum Pisarzowice, ul. Św. Floriana 28, 43-332 Pisarzowice 1939 1488 76,74
5 Gimnazjum Pisarzowice, ul. Św. Floriana 28, 43-332 Pisarzowice 1749 1234 70,55
6 Gimnazjum Pisarzowice, ul. Św. Floriana 28, 43-332 Pisarzowice 851 610 71,68
7 Zespół Szkolno - Przedszkolny Stara Wieś, ul. Dolna 12, Stara Wieś,
43-330 Wilamowice
1628

1225

75,25
8 Dom Ludowy w Zasolu Bielańskim, ul. Piękna 64, Zasole Bielańskie,
43-330 Wilamowice
732 540 73,77
  Ogółem Gmina 13395 9641 73,20

 

Podatki 2015

Podatki 2015

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Petycje i zapytania do urzędu Projekty unijne

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Grobonet

Galeria