27.01.2020
Imieniny: Anieli, Juliana i Przemysława
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

XIV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XIV po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 30 października 2019 r. (tj. środa), o godz.: 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji
w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna)

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 25 września 2019 r.

 4. Wręczenie medali z okazji 100-lecia PCK w dowód uznania za wieloletnie wspieranie.

 5. Wystąpienia zaproszonych gości

 6. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 16 października 2019 roku.

 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wilamowice za rok szkolny 2018/2019.

 8. Ocena przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.

 9. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Wilamowicach i Burmistrza Wilamowic na początek kadencji.

 10. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Wilamowicach i Burmistrza Wilamowic za rok 2018.

 11. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady Miejskiej w Wilamowicach na początek kadencji.

 12. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady Miejskiej w Wilamowicach oraz Burmistrzowi Wilamowic za rok 2018.

 13. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wsparcia dla konstytucyjnego modelu rodziny opartego na tradycyjnych wartościach;

 2. nadania nazwy ulicy w Wilamowicach (ul. Willowa);

 3. uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 listopada 2007 roku Nr XIII/106/07 w sprawie uchwalenia Regulaminu odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Kozy;

 4. zmiany Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 31 maja 2005 r. pomiędzy Gminą Kozy a Gminą Wilamowice w sprawie wykonywania przez Gminę Wilamowice zadania publicznego polegającego na zbiorowym odprowadzeniu ścieków na obszarze Gminy Kozy;

 5. zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;

 6. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi mieszkańców Pisarzowic na uchwałę Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 21 sierpnia 2019 roku, Nr XI/68/19 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyboru w dniu 19 maja 2019 roku Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pisarzowic, wniesionego w dniu 22 maja 2019 roku;

 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 8. wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik